Seniorzy jeżdżą już za darmo

Seniorzy jeżdżą już za darmo

Od 1 listopada mieszkańcy naszego miasta, którzy ukończyli 60. rok życia i posiadają Łomżyńską Kartę Miejską mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów liniami autobusowymi na terenie Łomży. Ulga wprowadzona w życie przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego ma na celu aktywizację społeczną seniorów oraz stworzenie w Łomży przyjaznego klimatu osobom starszym.

Wnioski o wydanie Łomżyńskiej Karty Miejskiej były przyjmowane od początku października. W ciągu miesiąca odebrało ją prawie 2000 seniorów. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreśla, że osoby starsze są bardzo ważną grupą społeczna w funkcjonowaniu naszego miasta i chce w ten sposób docenić ich dotychczasowy wkład jego rozwój. – Zależy mi na tym, aby seniorom żyło się coraz lepiej, i aby mieli jak najlepsze warunki do zaspokajania swoich potrzeb. Jest to jeden z moich priorytetów – zaznacza.

Aby otrzymać Łomżyńską Kartę Miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską należy złożyć stosowne dokumenty wraz ze zdjęciem (może być w formie elektronicznej np. na płytce lub pendrivie) w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Farnej 1. Tam też przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Seniora, niezbędnej do ubiegania się o Łomżyńską Kartę Miejską. Osoby, które już ją posiadają mogą wyrobić “bilet zerowy” również w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Łomży przy ul. Spokojnej 9.

Informujemy również, iż osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą jeździć bezpłatnymi “empekami” bez potrzeby wyrabiania Łomżyńskiej Karty Miejskiej, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment