Seminarium rozpoczęło kolejny rok pracy formacyjnej

Seminarium rozpoczęło kolejny rok pracy formacyjnej

Najstarsza łomżyńska uczelnia w poniedziałek 16 października zainaugurowała 99 rok pracy seminaryjnej. Nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczęło 45 alumnów, w tym 7 na pierwszym roku studiów. W uroczystości udział wzięli m.in. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i jego zastępczyni Agnieszka Muzyk.

Kolejny okres pracy formacyjnej rozpoczęła Msza św. odprawiona w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, z udziałem bp Tadeusza Bronakowskiego i bp Stanisława Stefanka oraz licznego grona kapłanów. Następnie w auli Jana Pawła II odbyła się sesja inauguracyjna, w trakcie której siedmiu alumnów pierwszego roku złożyło ślubowanie i odebrało indeksy.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prał. dr Jarosław Kotowski podkreślał, że trudno myśleć o Łomży bez licznych kościołów w niej się znajdujących. – Świątynie zakorzeniły się w naszym mieście, albowiem ewangelia zakorzeniła się w sercach ludzi, którzy ją z wiarą przyjęli – mówił rektor WSD zauważając, że pośród krajobrazu miasta ma swoje miejsce również Wyższe Seminarium Duchowne, jako uczelnia przygotowująca tych, którzy pracują nad zakorzenieniem się ewangelii w ludzkich sercach i duszach. Zwracał uwagę, że formacja intelektualna stanowi część formacji integralnej prezbitera, a wraz z formacją ludzką, duchową i pastoralną stanowi całość płaszczyzny formacyjnej. – Solidna kompetencja w zakresie filozoficznym i teologicznym, bazująca na fundamencie przygotowania kulturalnego, przyczynia się do tego, aby prezbiterzy mogli w sposób wiarygodny i zrozumiały głosić dzisiejszemu człowiekowi orędzie ewangeliczne, podejmować dialog ze współczesnym światem i bronić z pomocą światła rozumu prawdziwości wiary, ukazując jej piękno – dodawał ks. prał. dr Jarosław Kotowski.

Po uroczystej immatrykulacji wykład inauguracyjny nt. „W kręgu współczesnych zmagań o duszę świata” wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego są również studentami tegoż wydziału na UKSW w Warszawie.

Na zakończenie uroczystej inauguracji biskup Janusz Stepnowski życzył wszystkim klerykom i diakonom, aby ten rok nie został zmarnowany i był czasem wzrostu duchowego oraz intelektualnego.

 

UM Łomża

Related posts

One Thought to “Seminarium rozpoczęło kolejny rok pracy formacyjnej”

  1. katol

    Komża miasto Biedronek i kościołów !

Leave a Comment