Ruszyły zapisy do IV Triathlonu MOSiR Łomża

Ruszyły zapisy do IV Triathlonu MOSiR Łomża
Już po raz czwarty  zapraszamy zawodników z całej Polski do udziału w imprezie pod nazwą IV Triathlon MOSiR Łomża, który odbędzie się 13 sierpnia 2017 roku w Łomży.  Start Triathlonu odbędzie się na Plaży Miejskiej o godzinie 12:00 w Łomży, natomiast finisz będzie miał miejsce na bulwarach nadnarwiańskich przy Porcie Łomża.
Zgłaszać można się do 25 lipca pod adresem email: kwalczyk@mosir.lomza.pl , wysyłając zgłoszenie (zgłoszenie w załączniku poniżej – deklaracja) oraz opłacając wpisowe w wysokości 50 zł – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18 18- 400 Łomża; nr konta: 91 1560 0013 2037 9224 0000 0001.

Pierwszym etapem rywalizacji będzie pływanie na dystansie 1,2 km. Kolejny etap to rower. Tutaj dystans wyniesie 15 km (3 pętle). Start będzie znajdował się w rejonie przystani u zbiegu bulwarów i wjazdu do Hospicjum. Trasę przejazdu rowerem przewidziano całą szerokością jezdni ulicami Rybaki i Sikorskiego na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Włościańskiej w Piątnicy. Końcowe starcie odbędzie się w konkurencji biegu na dystansie 3 km (3 pętle). Start zawodników do biegu ulokowany zostanie na bulwarach, dalej chodnikiem przy ulicy Rybaki do ulicy Żydowskiej. Zakończenie odbędzie się również na bulwarach.  W Triathlonie użyty zostanie profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu z podziałem na konkurencje. Poniżej prezentujemy regulamin zawodów. Zapraszamy do udziału.

 

Załącznik 

deklaracja dorośli

deklaracja dzieci

IV TRIATHLON MOSiR ŁOMŻA

13 sierpnia 2017 r.

 

1.Cel zawodów

1. Promocja Miasta Łomża.

2. Popularyzacja Triathlonu.

3. Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych
i sportowych.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.

2. Nazwa imprezy

 

IV Triathlon MOSiR Łomża

 

3. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
Adres: Zjazd 18, 18-400 Łomża

Telefon:86 215 06 05

 

4.TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1. Biuro zawodów będzie mieściło się w budynku Portu Łomża przy ul. Żydowskiej 10.

2. MOSiR Triathlon Łomża zostanie rozegrany na dystansie super sprinterskim dnia
13 sierpnia 2017 r.
3. Start i Meta. Start znajdować się będzie na terenie Plaży Miejskiej w Łomży.
Meta – przy Hangarach WOPR. Odległość pomiędzy startem a metą wynosi ok 1000 metrów
4. Pływanie – 1,2 km (Rzeka Narew), start z Plaży Miejskiej. W przypadku, gdy temperatura wody spadnie poniżej 16°C obowiązuje nakaz pływania w piankach neoprenowych, triathlonowych..
5. Rower – 15 km – 3 Pętle. Start będzie znajdował się w rejonie przystani u zbiegu bulwarów i wjazdu do Hospicjum. Trasę przejazdu rowerem przewidziano całą szerokością jezdni ulicami – Rybaki i Sikorskiego na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Włościańskiej w Piątnicy.
6. Bieg – 3 km. – 3 Pętle. Start zawodników do biegu odbędzie się na bulwarach, dalej chodnikiem przy ulicy Rybaki do ulicy Żydowskiej.

7. Toalety – zlokalizowane w budynku Portowym (w pobliżu mety pływania, pętli kolarskiej i pętli biegu).
8. Pomiar czasu – elektroniczny

9. KASK OBOWIĄZKOWY na trasie rowerowej i w strefie zmian (od wzięcia do odstawienia roweru).

5.KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

1. Klasyfikacja generalna kobiet

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn

 

6.NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

2. Klasyfikacja najstarszy, najmłodszy uczestnik otrzymają puchary statuetki .

3. Każdy z zawodników który przekroczy linie mety w określonym czasie otrzyma pamiątkowy medal lub dyplom.

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu.

 

7.WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach na dystansie super sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które ukończyły
16 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału
w imprezie.
2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda na udział w zawodach opiekuna prawnego.

 

8. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do Triathlon MOSiR Łomża będą przyjmowane pod adresem mail: kwalczyk@mosir.lomza.pl

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 25 lipca 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą ważne.

3. Limit uczestników w Triathlon MOSiR Łomża na dystansie super sprinterskim wynosi
50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

4. Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł
do dnia 05.08.2017 r.

Dane do przelewu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18 18- 400 Łomża; nr konta: 91 1560 0013 2037 9224 0000 0001

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku
z udziałem w Triathlon MOSiR Łomża obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w MOSiR Triathlon Łomża.

10. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników MOSiR Triathlon Łomża obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
4. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa – pod karą dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8.Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy- www.mosir.lomza.pl oraz przekazane do informacji mediów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5km.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Informacje dodatkowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.
5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”.
8. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby organizacji. Triathlon MOSiR Łomża
9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

IV Triathlonu MOSiR Łomża

 

 

Źródło: MOSiR

Related posts

Leave a Comment