Rusza nabór do projektu pn. “Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”

Stary Rynek Łomża

Od 25 września do 6 października 2017 r. można składać formularze rekrutacyjne w projekcie „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Jego celem jest przygotowanie 40 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.956.312 zł, zaś dofinansowanie 1.858.496,40 zł. Jest on realizowany w terminie od 1.08.2017 roku do 31.03.2019 roku przez Miasto Łomża (Lider) i Powiat Łomżyński (Partner Projektu).

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu łomżyńskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym w co najmniej w 50% uczestników projektu z następujących zakładów pracy: Szkoła Drzewna w Łomży. AGROCENTRUM Kolno, Szpital Ogólny w Kolnie, NET-KOMP Kolno, MOSIR w Grajewie, Okruszek w Łomży, PPH Grot Grajewo, EKOPAK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, PPHU Format Łomża Zakład stolarski, PHU SASS Grajewo, Firma Transportowa Martintrans Grajewo, Usługi Ziemne i Melioracyjne w Grajewie.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie osobie, która spełnia co najmniej jeden warunek:
•    jest osobą z niepełnosprawnością,
•    jest osobą powyżej 50 roku życia,
•    jest kobietą,
•    jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
•    jest osobą poniżej 30 roku życia.

Wsparcie na osobę (łącznie 40 dotacji):
•    Dotacja inwestycyjna – 23.000zł
•    Wsparcie pomostowe 1400 zł x pierwsze 6 mcy
•    Wsparcie pomostowe 700 zł x następne 6 mcy
•    bon szkoleniowy 2500 zł na szkolenie zawodowe
•    doradztwo specjalistyczne śr 2 h x 12 miesięcy/osoba.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment