Rozpoczęła się druga kadencja młodzieżowej rady

Rozpoczęła się druga kadencja młodzieżowej rady

W piątek 28 września w Domku Pastora odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży drugiej kadencji. Nowym przewodniczącym został uczeń I Liceum Ogólnokształcącego – Michał Korwek. Mandat radnego przez najbliższe 2 lata będzie pełniło 23 uczniów łomżyńskich szkół ponadpodstawowych.

Uczestniczący w obradach prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, podziękował ustępującym radnym pierwszej kadencji. – Przeszliście do historii. Teraz macie przed sobą nowe wyzwania, idziecie na studia, pewnie część z Was wyjedzie do większych miasta, ale pamiętajcie, że do Łomży zawsze warto wrócić – mówił włodarz miasta. Wręczając akty nominacji obecnym radnym zachęcał ich do aktywności, życzył, aby zrealizowali wszystkie swoje zamierzenia. – Jesteście lokalnymi liderami społeczeństw szkolnych. Co więcej, spoczywa na Was odpowiedzialność za głos całej łomżyńskiej młodzieży – zwracał się do uczniów-radnych prezydent, deklarując swoją pomoc przy podejmowanych przez nich przedsięwzięciach.

Zgodnie ze statutem to właśnie prezydent miasta zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej rady. Zasiądzie w niej 23 młodych radnych, wyłonionych w wyborach, które odbyły się w maju w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Parę słów do młodszych kolegów i koleżanek skierował wiceprzewodniczący “dorosłej” Rady Miejskiej Łomży – Janusz Mieczkowski. Życzył on przede wszystkim pracowitego i pełnego ciekawych doświadczeń czasu. – Podczas obrad będziecie mieć na pewno wiele poglądów, będziecie się różnić. Ale dobrze, żebyście różnili się pięknie, szanując wzajemnie swoje poglądy – przekazywał młodym radnym, jeszcze raz życząc “udanej kadencji”.

Pierwszą sesję, zgodnie z przyjętą tradycją otworzył najstarszy wiekiem radny. Ta rola przypadła dziewiętnastoletniej uczenicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcącychnr 4 – Elizie Niedźwiedzkiej. Otwierając obrady podziękowała ona za powierzenie jej tak “zaszczytnej funkcji” i zapewniała, że dołoży wszelkich starań, aby przebiegły one sprawnie i zgodnie z prawem. Wspierała ją najmłodsza radna, siedemnastolatka Gabriela Kukowska z Liceum Akademickiego. Po złożeniu ślubowania i zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do pierwszego w tej kadencji głosowania, którym był wybór przewodniczącego.

Ze względu na brak bezwzględnej ilości głosów komisja skrutacyjna dwukrotnie musiała unieważnić wynik głosowania. Udało się za trzecim razem. Najwięcej głosów otrzymał Michał Korwek, którego poparło 15 radnych. Uczeń drugiej klasy I LO ma już kilka pomysłów, które chciałby wprowadzić w życie. – Jest to na pewno aktywizacja młodzieży łomżyńskiej. Poprzez projekty, które zamierzamy realizować chcemy pokazać, że Łomża jest miastem przyjaznym młodym ludziom – wylicza. Na wiceprzewodniczących zostali wybrani: Jakub Kozikowski (I LO) i Natalia Kościelecka (III LO). Sekretarzem będzie Agnieszka Gronostajska z Zespołu Szkół Katolickich.

Młodzieżowa Rada Miejska Łomży powołana została z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 r. Jej głównym celem jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży. Tworzy organ konsultacyjny i opiniodawczy. Młodzież wypracowane pomysły przedstawi bezpośrednio prezydentowi lub “dorosłej” radzie. Rada pracować będzie przez najbliższe 2 lata. Obradować będzie przynajmniej raz na kwartał.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment