Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny

szkoła

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie w dniach:

01 – 09 marca 2018 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)
28 marca – 11 kwietnia 2018 r. (do przedszkola).

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych pierwszej preferencji. Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.

Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
Link na stronę internetową elektronicznego naboru: https://nabor.pcss.pl/lomza.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Termin w postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 19.03.2018 r.

do 27.03.2018 r.

w godzinach pracy przedszkola

 

od 20.02.2018 r.
do 28.02.2018 r.

w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)

 

 

 

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.03.2018 r.     do 11.04.2018 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 01.03.2018 r.
do 09.03.2018 r.

w godzinach pracy szkoły

od 14.05.2018 r. do 24.05.2018 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych

do 20.04.2018 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 13.03.2018 r.
w godzinach pracy szkoły

do 28.05.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2018 r.

do godz. 15.00

14.03.2018 r.
do godz. 15.00

30.05.2018 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.04.2018 r.
do 27.04.2018 r.

w godzinach pracy przedszkola

15.03.2018 r.
w godzinach pracy szkoły

od 31.05.2018 r.
do 04.06.2018 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2017 r.

do godz. 15.00

16.03.2018 r.
do godz. 14.00

06.06.2018 r.

do godz. 15.00

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment