Rekonstrukcja bitwy w Czerwonym Borze [VIDEO]

Rekonstrukcja bitwy w Czerwonym Borze

Historyczna inscenizacji Bitwy w Czerwonym Borze z udziałem ponad 100 rekonstruktorów z całego kraju zakończyła obchody upamiętniające 74. rocznicę tego wydarzenia oraz 70. rocznicę śmierci ppłk. Władysława Żwańskiego ps. “Błękit”, “Iskra”, Komendanta Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Białystok. W niedzielę 1 lipca na terenie jednostki “Grom Group” znów miedzy sobą stanęły odziały polskich partyzantów i hitlerowskich Niemiec.

– To wydarzenie było ściśle powiązane z tym, co działo się 23 czerwca, czyli odsłonięciem nowej tablicy w Wygodzie, poświęconej tym chłopakom z ziemi łomżyńskiej, którzy polegli w walce z okupantem. Do 69 chłopaków, którzy byli już wcześniej na tym pomniku upamiętnieni, doszło kolejnych 20 osób – mówi organizator wydarzenia nawiązującego do historii Dariusz Syrnicki, Sekretarz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomża. – Scenariusz zakładał odtworzenie na ile to możliwe zbliżonego przebiegu całej bitwy. Czyli na początku przemarsz całej kolumny, która tak naprawdę się wycofywała z Czerwonego Boru, w momencie, w którym wiadomo było, że akcja na Łomżę i odbicie więźniów z więzienia jest niemożliwa – opowiada Dariusz Syrnicki.

Była to już czwarta rekonstrukcja największej partyzanckiej bitwy stoczonej na ziemi łomżyńskiej. Siedemdziesiąt cztery lata temu 23 czerwca 1944 w lasach Czerwonego Boru, Pniewa i Giełczyna, spotkały się oddziały Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych i hitlerowskich Niemiec. Siły nie były wyrównane, ale około 250 polskich żołnierzy dzielnie przeciwstawiało liczącemu ponad 5000 oddziałowi okupanta.

Wydarzenie wpisało się w jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Łomży oraz 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, wsparło je finansowo Miasto Łomża.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment