Rada Gospodarcza powołana

Rada Gospodarcza powołana

Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski podpisał zarządzenie powołujące Radę Gospodarczą. Organ opiniodawczo-doradczy zrzesza 20 lokalnych przedsiębiorców i zajmie się sprawami przedsiębiorczości w mieście.

– Poprzednia kadencja samorządu pod względem współpracy z przedsiębiorcami układała nam się bardzo dobrze. Wspólnie udało się zrealizować szereg ciekawych przedsięwzięć z korzyścią dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w naszym mieście. Jestem przekonany, że teraz będzie podobnie – mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.

Rada Gospodarcza będzie kontynuacją Społecznego Forum Gospodarczego powołanego na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża w 2015 roku. Jej zadaniem będzie doradzanie prezydentowi miasta w sprawach przedsiębiorczości, ale również integracja środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych. Rada ma też uczestniczyć w opracowaniu strategii działań mających na celu dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Nowa Rada Gospodarcza liczy 20 członków – lokalnych przedsiębiorców oraz osoby ich reprezentujące. Spotkania będą odbywały się nie częściej niż raz na kwartał. Jej kadencja wynosi 5 lat i upływa z dniem upływu kadencji prezydenta miasta. Organem wspomagającym Radę Gospodarczą będzie Rada Ekspertów składająca się z przedstawicieli uczelni wyższych, szkół zawodowych, środowiska naukowego oraz instytucji okołobiznesowych.

W skład Rady Gospodarczej wchodzą:

1. Wojciech Babiński – prezes zarządu AQUATECH S.A.

2. Janusz Cholewicki – prezes zarządu NEGRESCO Sp. z o.o.

3. Wojciech Dąbrowski – prezes EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o. w Łomży

4. Barbara Duda – prezes Spółdzielni Socjalnej ALEXIS w Łomży

5. Zbigniew Forenc – wiceprezes zarządu NOVUM Sp. z o.o.

6. Stanisław Kaczyński – Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości w Łomży

7. Łukasz Kalinowski – wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

8. Mariusz Korwek – dyrektor ds. handlowych INTER CARS S.A. Oddział w Łomży

9. Leszek Krzyżkowiak – prezes zarządu Zakładów Spożywczych BONA Sp. z o.o. w Łomży

10. Maciej Lewandowski – kancelaria Radcy Prawnego

11. Wojciech Olechwierowicz – prezes ds. kontaktów Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Łomży

12. Maciej Pezowicz – dyrektor IT CARD w Łomży

13. Patryk Podbielski – EKO PARK Patryk Podbielski

14. Mirosław Purzeczko – prezes zarządu LYNX SECURITY Sp. z o.o.

15. Roland Prusinowski – właściciel LOGMAP Roland Prusinowski

16. Tomasz Rogala – członek zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży

17. Marek Rzońca – prezes zarządu RZOŃCA S.A. w Łomży

18. Arkadiusz Stypułkowski – dyrektor INTER CARS S.A. Oddział w Łomży

19. Robert Szymański – prezes zarządu EPICENTER Sp. z o.o. w Łomży

20. Marek Zacharzewski – właściciel PHU ZACHARZEWSKI

UM Łomża

Related posts

3 Thoughts to “Rada Gospodarcza powołana”

  1. Aga

    Prezydencie ile jeszcze tych rad?

  2. sytek

    Jeszcze brakuje rady mieszkańców bez rady :))))

  3. Anka87

    I bardzo dobrze- widać że Prezydent liczy się ze zdaniem mieszkańców.

Leave a Comment