Przebudowy ulic z dofinansowaniem unijnym

Przebudowy ulic z dofinansowaniem unijnym

Prezydent Łomży podpisał z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowy na dofinansowanie przebudowy czterech dróg w naszym mieście. Środki w wysokości ponad 30 mln zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i zostaną przeznaczone na ulice Glogera, Poligonową, Nowogrodzką oraz Zawadzką. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i zakończą w październiku 2018 roku.

Podczas konferencji prasowej w łomżyńskim Ratuszu, w trakcie której podpisywane były umowy na dofinansowanie, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślił, że w tej kadencji realizowanych jest bardzo dużo inwestycji wpływających na rozwój infrastruktury drogowej w naszym mieście. – Obecnie remontujemy m.in. ulice Sikorskiego, Polową, czy szereg lokalnych dróg bardzo istotnych dla mieszkańców osiedli, jak Piaski, Podleśna, Łukomskiego. Cieszę się, że kolejne lata również będą obfitowały w realizację inwestycji drogowych, niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju komunikacyjnego naszego miasta – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując Marszałkowi za możliwość aplikowania o środki dedykowane subregionom. – Deklarujemy chęć uczestniczenia w kolejnych projektach i mam nadzieję, że takie możliwości w tej perspektywie finansowej jeszcze się pojawią – dodawał Prezydent Łomży.

– Dzisiaj jest wielki dzień dla Łomży. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć to miasto – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który poinformował ponadto, że na wszystkie inwestycje w województwie podlaskim zarząd województwa miał początkowo przeznaczonych 80 mln zł. Ta kwota została jednak zwiększona o kolejne 10 mln zł. – Podjęliśmy taką decyzję i tym sposobem każda z łomżyńskich inwestycji zostanie zrealizowana – tłumaczył Leszczyński. – Chcemy wspierać lokalne subregiony i społeczności, a nie tylko stolicę województwa Białystok, który w większości korzysta z Programu Polski Wschodniej – dodawał Marszałek Leszczyński. Na koniec pogratulował władzom miasta napisania dobrych wniosków. – Mam nadzieję, że ich realizacja przebiegnie korzystnie. Bo dla nas również jest ważne by te środki unijne były wydatkowane jak najsprawniej – podsumował.

– Chcemy stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju mieszkańcom województwa. Polityka w tym przypadku schodzi na dalszy plan, bo możemy się różnić, ale potrzeby wszystkich są jednakowe. Chcemy, aby te pieniądze trafiały wszędzie – zapewniał Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski. Dodał również, że powstające inwestycje drogowe będą służyły nie tylko mieszkańcom, ale też przedsiębiorcom, którzy dzięki nowej infrastrukturze chętniej będą inwestowali i wydatkowali swoje pieniądze. Krajewski nie ukrywał również swojego sentymentu do miasta nad Narwią. – Jest bliska zarówno mi jak i panu marszałkowi. Obaj przez wiele lat byliśmy związani z tym miastem zawodowo i ten sentyment pozostał – podkreślał.

Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki zauważył, że dzisiejsze spotkanie obala dwa mity. – Pierwszy, że Urząd Marszałkowski nie przeznacza środków na Miasto Łomża i drugi, że Miasto Łomża nie potrafi pisać dobrych wniosków – mówił. Dodawał również, że w tej chwili w Łomży są lub w najbliższym czasie będą realizowane inwestycje drogowe o wartości 68 mln zł, na które pozyskane środki zewnętrzne wynoszą ponad 50 mln zł. Następnie pokrótce omówił każde zadanie, na które Łomża pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Łomża,przebudowa ulic,dofinansowanie unijne,wiadomości Łomża

Przebudowa ul. Glogera realizowana będzie w ramach zadania „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży”. Jej całkowita wartość szacowana jest na 1,5 mln zł, zaś uzyskane dofinansowanie wynosi 1.283.540,36 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i zjazdy na posesje. Przebudowane będą też skrzyżowania z ulicami Ciborowskiego, Raginisa i Nowogrodzką oraz wlot ulicy Zygmunta Glogera na skrzyżowanie z ulicą Wojska Polskiego. Wykonane będzie też nowe oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz sieć elektryczna dystrybucyjna i sieć wodociągowa. Zakończenie prac na tej 280 metrowej ulicy planowane jest do 25 października 2018 roku.

Przebudowa ul. Poligonowej zrealizowana zostanie w ramach zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”. Całkowita wartość projektu została oszacowana na 5,3 mln zł zaś dofinansowanie wyniesie 4.307.163,61 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, pasy postojowe, parkingi, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna. Przebudowane zostaną elementy sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz wybudowana będzie linia elektryczna oświetleniowa. Ulica o długości ponad 1 kilometra składa się z dwóch odcinków: ciągu podstawowego od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych oraz sięgacza w kierunku zbiornika retencyjnego od ciągu podstawowego do zjazdu istniejącego z kostki betonowej brukowej na działkę o numerze geodezyjnym 40126. Termin realizacji zadania przewidziano do 25 października 2018 r.

Modernizacja ulicy Nowogrodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta będzie wykonywana w ramach zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”. Całkowita wartość prac została oszacowana na 11,1 mln zł zaś dofinansowanie wyniesie  9.468.550,71 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. W trakcie inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy, powstaną ciągi pieszo-rowerowe i chodniki oraz zatoki autobusowe. Przebudowany i wybudowany zostanie kanał deszczowy, oświetlenie ulicy, a także przebudowane będą kolidujące sieci. Zaplanowano także rozbiórkę części istniejącego mostu drogowego na Łomżyczce oraz zwiększenie przekroju poprzecznego płyty obiektu i wykonanie jego wzmocnienia oraz rozbiórkę elementów stalowych istniejącego mostu kolejkowego, a także budowę kładki na Łomżyczce dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego nad istniejącą konstrukcją. Prace na odcinku długości ponad 1,6 km potrwają do końca października przyszłego roku.

Zadanie „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II i I” dotyczy wykonanej już rozbudowy tej drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej oraz budowy przedłużenia ulicy Zawadzkiej do Szosy do Mężenina. Całkowita wartość inwestycji została oszacowana na 21,3 mln zł, zaś dofinansowanie unijne wyniesie 15.061.722,41 zł. W ramach prac od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina powstanie nowa ulica wraz z infrastrukturą techniczną. Wbudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu z ul. Chmielną, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne i publiczne, zieleńce oraz przeprowadzone będą roboty branży sanitarnej i elektrycznej. Całe zadanie obejmuje odcinek ulicy o długości prawie 1,5 km, z czego ponad 800 metrów to nowa droga dwujezdniowa. Zakończenie prac przewidywane jest w październiku przyszłego roku.

Umowy na dofinansowanie remontów powyższych ulic podpisali Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i z-ca Prezydenta Andrzej Garlicki oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski.

Załączniki

  1. Prezentacja

 

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment