Proekologiczna inwestycja MPEC-u

Proekologiczna inwestycja MPEC-u

Na terenie hali produkcyjnej budynku głównego Ciepłowni Miejskiej odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. Przedsięwzięcie za kwotę 22.496.164,80 zł realizuje litewska firma UAB Enerstena z Kowna. Na jego realizację Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało dofinansowanie w wysokości 9.843.750 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zdaniem zastępcy prezydenta Łomży Andrzeja Garlickiego ta inwestycja jest realizowana z dwóch powodów: ekologicznego, czyli troski o środowisko i czyste powietrze oraz ekonomicznego, gdyż węgiel ze względu na swą nieekologiczność jest bardzo drogi.

Prace przy realizacji zadania trwają od kilku miesięcy, czego efekty już są widoczne. Przygotowane zostały miejsca pod kocioł i palenisko, pod którym wmurowano kapsułę z aktem erekcyjnym upamiętniającym to przedsięwzięcie. Dokument napisany w językach polskim i litewskim w czwartek 21 marca 2019 r. podpisali: w imieniu prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego jego zastępca Andrzej Garlicki, prezes MPEC-u Radosław Żegalski, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Andrzej Grodzki oraz dyrektor firmy Enerstena Laimonas Kucinskas. W kapsule znalazły się również: logo MPEC-u, pamiątkowe zdjęcia z czasów przed okresem wybudowania instalacji biomasowej, pendrive z informacjami o ciepłowni, długopisy, którymi podpisywany był akt erekcyjny oraz podpisy pracowników. Realizowany projekt obejmuje budowę nowej kotłowni spalającej biomasę wyposażoną w kocioł wodny o mocy 12,50 KW wraz z ekonomizerem, magazynem biomasy i innym wyposażeniem technologicznym. 

– W tej chwili widzimy, że produkcja ciepła na paliwie węglowym przysparza dużo problemów, a przede wszystkim wpływa na podwyższenie kosztów jego produkcji, czego efektem będzie wprowadzona w najbliższej przyszłości znacznie wyższa taryfa niż ta, którą w tej chwili mamy – informuje prezes MPEC-u Radosław Żegalski dodając, że dzięki tej inwestycji około 35 proc. ciepła będzie produkowane z tzw. OZE, czyli ze zrębek drzewnych. – Obecnie jesteśmy na około pół roku przed ukończeniem zadania  i w połowie października będziemy mogli zacząć produkcję ciepła z odnawialnych źródeł energii – powiedział Radosław Żegalski podkreślając bardzo dobrze przebiegającą współpracę z firmą Enerstena. Dodał, że spółka ma już umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie następnego etapu, czyli kotła biomasowego parowego, który oprócz produkcji ciepła będzie zasilał turbinę produkującą prąd. Podziękował również załodze za wkład wniesiony w możliwość rozpoczęcia tego przedsięwzięcia.

Zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki na ręce prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej złożył gratulacje za dobre przygotowanie projektu i przekonanie władz miasta do swojej wizji dostosowania się do nowych wymogów Unii Europejskiej. – Jak wiemy, bardzo wiele krytyki było wokół tego projektu, ale ostatecznie myślę, że patrząc na astronomicznie rosnące ceny węgla każdy się zgodzi, że to była dobra decyzja i dobrze zbilansowany projekt.  W nieodległej przyszłości mamy kolejną inwestycję, która uzupełni tę obecnie realizowaną. Cieszę się, że spełniając wymogi unijne, realizujemy też ten wariant troski o mieszkańców, bo ostatecznie ma to doprowadzić do oszczędności, do niższych cen za energię cieplną, a przynajmniej ich niepodwyższania – mówił Andrzej Garlicki. Zastępca prezydenta podkreślił, że jeśli ten efekt uda się osiągnąć przy jednoczesnym unowocześnieniu zakładu i daniu mu nowych mocy przerobowych, to tylko potwierdzi, że jest on bardzo dobrze zarządzany, a wizja prezesa, rady nadzorczej oraz prezydenta, odnośnie rozwoju miasta, jest spójna i bardzo perspektywiczna.

Obecny na uroczystości Tomas Rutkauskas, kierownik projektu z firmy Enerstena zauważył, że choć Litwa i Polska miały długo wspólną historię, to jego kraj wykorzystywanie biomasy do produkcji ciepła rozpoczął trochę wcześniej. – Ale teraz najważniejsze jest to, że razem tworzymy nową historię. Myślę, że ta inwestycja nie będzie ostatnią zrealizowaną przez nas w Polsce, a Łomża stanie się naszą doskonałą wizytówką – powiedział Tomas Rutkauskas.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki dodał, że ta modernizacja ciepłowni to także troska o czystsze powietrze, wpisująca się w inne działania podejmowane przez miasto w zakresie ograniczania smogu. – W 2015 roku opracowaliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej dla naszego miasta. W ubiegłym roku uruchomiliśmy także środki na wymianę palenisk domowych na bardziej ekologiczne, z którego skorzystało prawie trzydzieści osób. Wsparcie dotyczyło przede wszystkich tych najuboższych i niepełnosprawnych, ale w tym roku chcemy wesprzeć każdego, kto będzie chciał swój przestarzały piec wymienić – powiedział Andrzej Garlicki, zachęcając do kontaktu w tej sprawie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment