Procedura Child Alert URUCHOMIONY!!!

Procedura Child Alert uruchomiona!!!

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim Policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka masowemu gronu odbiorców.

Child Alert pozwala na natychmiastowe upublicznienie określonego komunikatu na temat zaginięcia oraz informacji dotyczących poszukiwań za pośrednictwem dostępnych mediów, takich jak radio, telewizja, Internet, telefony komórkowe oraz nośniki reklamy zewnętrznej.

Podstawowym założeniem Child Alertu jest jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób, co ma umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w poszukiwania. Standardowy Alert w przypadku zaginięcia dziecka trwa 12 godzin.

Informacje, które mogą pomóc w poszukiwaniach policja przyjmuje na:

Numer alarmowy 995 i pod adresem childalert@policja.gov.pl

Więcej informacji o zdarzeniu w artykule: http://lomzatek.pl/porwanie-matki-z-dzieckiem-samochodem-z-lomzy-trwa-oblawa/

Related posts

2 Thoughts to “Procedura Child Alert URUCHOMIONY!!!”

  1. szoferek

    OBY ZŁAPALI TEGO SKUR………….

  2. Anka87

    Pewnie już jestpoza granicami kraju.

Leave a Comment