Prezydent na 25-leciu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Prezydent na 25-leciu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

We wtorek 29 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji 25-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uroczystemu posiedzeniu przewodniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. W gronie zaproszonych samorządowców znalazł się prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

– Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest przykładem rozwiązań unikalnych w skali nie tylko europejskiej. Brana jest za wzór przez naszych zagranicznych partnerów – mówił szef MSWiA. Spotkanie zbiegło się z obchodzonym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. – Wiem, że pełnienie funkcji samorządowych to trudne zadanie, ale z drugiej strony dające ogromną satysfakcję, bo to w samorządach tkwi źródło obywatelskiej siły – podkreślał minister Joachim Brudziński dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na szczeblu lokalnym, za “ciężką pracę, determinację i poświęcany czas”. – Dzięki Wam możliwe jest rozwiązywanie wielu problemów obywateli – zwracał się do zgromadzonych samorządowców.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego została powołana w 1993 roku. Jej działanie opiera się o zasadę równości. Każda ze stron ma taką samą liczbę przedstawicieli oraz współprzewodniczącego. Komisja jest ważną instytucją w procesie stanowienia prawa, jak również daje możliwość merytorycznej dyskusji o sprawach ważnych dla obywateli. – Podczas posiedzeń dochodzi do różnicy zdań, czasem burzliwej dyskusji. Trzeba pamiętać jednak, że różne spojrzenia na funkcjonowanie państwa i samorządu terytorialnego są naturalne w państwach demokratycznych (…). W ten sposób można doprowadzić do porozumienia ponad podziałami nawet w wyjątkowo złożonych projektach – mówił Joachim Brudziński. Oprócz niego na Zamku Królewskim był obecny również minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker oraz przedstawiciele samorządów z całego kraju.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który uczestniczył w jubileuszowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podkreśla, że odgrywa ona bardzo ważną rolę w budowaniu dialogu między władzą wykonawczą a samorządem. – Jest to forum, które dla nas samorządowców stwarza możliwość współpracy z rządem, na przykład przy tworzeniu rozwiązań legislacyjnych. To niezwykle cenne, bo obie strony mogą wypracować wspólne stanowisko. Głos samorządowców brany jest pod uwagę i to przynosi wymierne efekty – mówi włodarz miasta, który po spotkaniu zamienił kilka słów z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim.

Podczas posiedzenia wręczono nagrody laureatom XV edycji Konkursu im. prof. Michała Kuleszy. Są oni autorami rozpraw doktorskich i prac magisterskich poświęconych tematyce samorządowej.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment