Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Podczas obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Łomży w nowej kadencji, po złożeniu ślubowania przez radnych, odbyło się zaprzysiężenie Mariusza Chrzanowskiego na Prezydenta Łomży. W ostatnich wyborach samorządowych zwyciężył on w drugiej turze wyborów, uzyskując poparcie 75,98%, na które złożyły się głosy 14.866 mieszkańców. Mariusz Chrzanowski funkcję Prezydenta Miasta piastował również w latach 2014-2018.

W przemówieniu wygłoszonym po swoim zaprzysiężeniu, prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił, że rolą każdej osoby wybranej w demokratycznych wyborach, jest dbanie o nasze miasto i jego mieszkańców, a także oczekiwana przez obywateli współpraca ponad podziałami. – Możemy nie zgadzać się w kwestiach światopoglądowych, bo każdy z nas jest inny, ale rozmawiać musimy – mówił prezydent podkreślając, że dialog powinien być prowadzony na wielu płaszczyznach, ale głównie na naszej lokalnej. – Jako samorządowcy powinniśmy słuchać przede wszystkim głosu ludzi, którzy żyją w naszym mieście, tu wychowują dzieci, tu pracują, tu chcą godnie dożyć swoich może ostatnich lat życia. To jest powołanie naszej pracy, aby stwarzać im ku temu dobre warunki – powiedział Mariusz Chrzanowski. Podkreślił, że przez cała kampanię wyborczą starał się nie wchodzić w retorykę, którą próbowano mu narzucić. – Dziś mógłbym podać mnóstwo przykładów nieuczciwości, pomówień, kłamstw i zachowań osób, co do których mamy społeczne zaufanie. Tylko jest jedno zasadnicze pytanie, po co? – pytał retorycznie prezydent apelując, aby nie dzielić Łomży i społeczeństwa. – Mogę państwu obiecać, że losy Łomży leżą mi na sercu tak samo, jak każdemu z was. Ja również nie chcę, aby młode pokolenia spłacały weksle. I po to tu dzisiaj wszyscy jesteśmy, żeby wspólnie pracować, wspólnie podejmować decyzje, wspólnie dyskutować i konstruktywnie krytykować – mówił Mariusz Chrzanowski. Dodał, że na dzisiejszy dzień priorytetem jest dokończenie rozpoczętych inwestycji, a w dalszej kolejności podejmowanie nowych działań. Zadeklarował również swoją otwartość na sugestie i pomysły dotyczące rozwoju naszego miasta. Życzył również sobie i radnym dobrej współpracy i konstruktywnego dialogu dla dobra Łomży.

Gratulacje i życzenia prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu na nową kadencję przekazali m.in. dyrektorzy jednostek podległych i prezesi miejskich spółek, w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego zastępca prezydenta Andrzej Garlicki i Sekretarz Miasta Tamara Małachowska oraz w imieniu poseł Bernadety Krynickiej dyrektor jej Biura Poselskiego Iwona Łada.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment