Prezydent interweniuje ws. linii kolejowej do Łomży

Prezydent interweniuje ws. linii kolejowej do Łomży

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno poinformował o planach PKP PLK S.A., dotyczących rezygnacji z realizacji inwestycji na linii kolejowej Łapy – Śniadowo oraz zamiarze opracowania jedynie dokumentacji na rewitalizację linii kolejowej Śniadowo – Łomża, a nie jak wcześniej planowano również wykonaniu robót budowlanych. Swój sprzeciw w tej sprawie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wystosował prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Pismo zostało również skierowane do wiadomości Premiera RP, Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Podlaskiego, parlamentarzystów z naszego regionu oraz władz samorządowych sąsiadujących z Łomżą. Poniżej prezentujemy treść pisma.

Sz. Pan
Ireneusz Merchel
Prezes Zarządu
PKP PLK S.A.

Z niemałym zaskoczeniem przyjąłem upublicznioną przez Zarząd Województwa Podlaskiego informację o planowanej przez PKP PLK S.A. rezygnacji z realizacji rewitalizacji linii kolejowej nr 35 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa oraz opracowanie jedynie dokumentacji na rewitalizację linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża, a nie jak wcześniej planowano również na wykonanie robót budowlanych. Jest to dla mnie niezrozumiałe i stanowczo się temu sprzeciwiam. 
Pragnę zauważyć, że powyższe działania stanowią zaprzeczenie rządowej polityki zrównoważonego rozwoju kraju. Stają również w sprzeczności do zapowiedzi Mikołaja Wilda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który na początku października br., podczas swojej wizyty w Łomży deklarował włączanie Łomży do systemu połączeń kolejowych oraz budowę nowej linii kolejowej nie tylko w kierunku Warszawy, ale również Giżycka. Wcześniej również Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel zapowiadał zlecenie Studium Wykonalności, w którym eksperci zdecydują czy linia kolejowa z Warszawy na Mazury mogłaby przebiegać przez Łomżę.
Linie kolejowe Nr 36, na odcinku Śniadowo – Łapy i nr 49 – Śniadowo – Łomża są wykorzystywane do transportu tranzytowego towarów od granicy państwa (Kuźnica) do Łomży i odwrotnie oraz do krajowego transportu towarów masowych (węgiel, kruszywa budowlane, cement, drewno i inne). Na linii kolejowej nr 49 – Śniadowo – Łomża, w skali roku do Łomży transportuje się 70 – 90 tys. ton tych towarów, a na linii nr 36 – Ostrołęka – Łapy – 204 – 275 tys. ton.
Przypominam, że w połowie 2013 roku zapadła decyzja o wyłączeniu z eksploatacji do końca 2013 roku powyższych linii kolejowych, jednak dzięki staraniom władz samorządowych i przedsiębiorców odstąpiono od ich likwidacji. W ocenie zainteresowanych samorządów i mieszkańców, odcięcie ziemi łomżyńskiej od sieci kolejowej oddziaływałoby bardzo negatywnie na poziom życia w regionie i powodowało zahamowanie rozwoju gospodarczego. 
Na początku 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego umieścił modernizację linii kolejowych Nr 36 w granicach województwa oraz linii Nr 45 na liście zadań priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Natomiast we wrześniu 2014 r.  przyznał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego spółce PKP PLK na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, niezbędnej do modernizacji linii kolejowych w regionie, w tym linii nr 36 – Ostrołęka – Łapy i nr 49 – Śniadowo – Łomża. 
W 2017 roku spółka PKP PLK informowała, że tory kolejowe do Łomży mają być remontowane w latach 2019 – 2020. Zasadność realizacji tych prac wynikała ze studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowych nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa mazowieckiego oraz linii nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża. Należy również podkreślić, że w regionalnym planie transportowym województwa określono kryteria wyboru projektów do realizacji (załącznik nr 1, pkt, 1.2.). Wybór zadań inwestycyjnych z pominięciem tak ustalonych zasad nie powinien mieć miejsca. W planie zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego linie kolejowe Nr 36 i 49 znalazły się na liście zadań planowanych do realizacji do roku 2020.
Powyższe inwestycje mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu oraz uelastycznienia rynku pracy. Ponadto ich realizacja będzie miała wpływ na poprawę dostępności transportowej zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Istniejące od ćwierć wieku zaniedbania w tej kwestii doprowadziły do braku inwestorów i degradacji gospodarczej regionu. Obecnie subregion łomżyński jest białą plamą na mapie kolejowej województwa, Polski i Europy.
Apeluję o zaniechanie działań zmierzających do rezygnacji z modernizacji linii kolejowych nr 36 i 49, bądź jej znacznego opóźnienia i jak najszybsze podjęcie prac związanych z rewitalizacją kolei do Łomży. Jednocześnie deklaruję możliwość organizacji spotkania ze wszystkimi stronami zainteresowanymi zaprzestaniem degradacji kolei w zachodniej części województwa podlaskiego oraz podjęciem jak najszybszych działań mających na celu jej dostosowanie do wymogów XXI wieku.

Mariusz Chrzanowski
Prezydent Łomży

Related posts

3 Thoughts to “Prezydent interweniuje ws. linii kolejowej do Łomży”

  1. Split

    PiSlamiści mszczą się za przegraną.

  2. Semix

    I na UJ.. ta kolej w Łomży¡!!!! Kto z niej bedzie korzystać???!

  3. Kolo86

    Ja jestem za lotniskiem w Łomży 🙂

Leave a Comment