Powstanie ulica Kazimierza Wielkiego

Ulica Niemcewicza będzie remontowana

Prezydent Łomży podpisał umowę na budowę ulicy Kazimierza Wielkiego na osiedlu Wschód. Inwestycję za kwotę prawie 4 milionów złotych zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży.

Zadanie obejmuje budowę ulicy Kazimierza Wielkiego o długości 634 metrów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od skrzyżowania z ul. Kierzkową do skrzyżowania z ul. Wąską. Przewidywane jest wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych. Ulica powinna powstać do czerwca przyszłego roku. W kolejnych latach planowane są do realizacji trzy sięgacze tej drogi.

Related posts

Leave a Comment