Powstał PSZOK z prawdziwego zdarzenia

Powstał PSZOK z prawdziwego zdarzenia

Przy ul. Akademickiej otwarto zmodernizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będzie tam przyjmowany sprzęt elektryczny, szkło czy odpady wielkogabarytowe. Inwestycja kosztowała około 2,9 mln zł, z czego 1,8 mln pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Będąc jeszcze radnym pamiętam, ile było problemów z wywozem odpadów. Jestem dumny, że ten niezwykle trudny temat dla samorządowców udało się nam przekuć w sukces – mówił tuż przed przecięciem symbolicznej wstęgi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Włodarz miasta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Podkreślał, że ważne są również te inwestycje, których nie widać na co dzień, a są tak samo potrzebne, jak nowe drogi, czy budynki użyteczności publicznej. A jak mówił, za taką można uznać zmodernizowany PSZOK.

Modernizacja PSZOK-u pozwoli lepiej zadbać o środowisko i była konieczna ze względu na “Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Wskazuje ona, że każdy samorząd jest zobowiązany posiadać przynajmniej jeden taki stacjonarny punkt. Jak podkreśla prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Jan Perkowski, obiekt przeszedł gruntowną przebudowę. – Odnowiliśmy go i wygląda zupełnie inaczej. Zaadaptowaliśmy starą kotłownię, gdzie powstały między innymi pomieszczenia magazynowe – opowiada. Dodaje, że w ramach inwestycji zakupiono już samochód do zbierania elektroodpadów, a dokupiony ma być jeszcze tzw. “hakowiec”. Do końca listopada PSZOK będzie w pełni wyposażony.

Do nowego PSZOK-u będą trafiały takie odpady jak – sprzęt elektryczny, szkło, stare meble, zużyte opony czy stolarka budowlana. Składowane będą tam ponadto materiały niebezpieczne, tj. farby, rozpuszczalniki i różnego rodzaju chemikalia. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Warto dodać, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca spółka organizuje tzw. wyjazdowy PSZOK, czyli zbiórkę elektroodpadów. Odbywa się ona przy hipermarkecie Kaufland. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 2,9 mln zł, a w 85 % została ona sfinansowana ze środków NFOSiGW.

Powstanie PSZOK-u, to jak wiadomo nie jedyne inwestycje jakie przeprowadzono w ZGO. Jesienią ubiegłego roku w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czartorii oddano do użytku nowoczesną kompostownię, a w tej chwili dobiega tam końca budowa kwatery, dróg technologicznych i placów składowych. Powstała nowa stacja transformatorowa o mocy 1000 kVA. A w planach jest dalsza rozbudowa zakładu. – Kwestię gospodarowania odpadami w Łomży udało się uregulować i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Dzięki prezydentowi i dobrej współpracy z radnymi to się udało się rozwiązać wszelkie problemy – podsumował poseł na Sejm RP i pierwszy pełnomocnik spółki Kazimierz Gwiazdowski.

Obiekt poświęcił ks. parł. Paweł Bejger, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. – Podziękujmy każdemu ludzkiemu sercu, które przyczynia się do powstania kolejnej inwestycji w naszym mieście – powiedział przed przystąpieniem do kapłańskiego obowiązku.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment