“Polska po latach niewoli” – nagrody i medale Zygmunta Glogera

"Polska po latach niewoli" - nagrody i medale Zygmunta Glogera

W Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich odbywają się uroczystości Glogerowskie. W czwartek 18 października miało miejsce wręczenie nagród i medali Zygmunta Glogera. Dzień później odbędzie się sesja naukowa nt. „Polska po latach niewoli”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Miasta Łomży.

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera organizowany jest z małymi przerwami od 1983 r. Odznaczenia przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kulturoznawstwa, antropologii, pedagogiki, ludoznawstwa, kultur lokalnych, pamiętnikarstwa, archeologii, prasoznawstwa, muzealnictwa, językoznawstwa, historii piśmiennictwa.

Nagrodę pierwszego stopnia otrzymała Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warszawie, którą odebrała prezes zarządu Zofia Kaczor-Jędrzycka. Nagroda drugiego stopnia przypadła prof. dr hab. Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi z Kielc, a trzeciego prof. dr hab. Hanna Markiewicz z Warszawy. Wyróżnienia otrzymały dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz z Łomży, Bożena i Wojciech Prus – Wiśniowscy z Góry Kalwarii, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Wyróżnienia honorowe przyznano dr hab. Lechowi Giemzie z Lublina oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

W piątek 19 października o godz. 10:00 rozpocznie się sesja naukowa nt. „Polska po latach niewoli”. W jej trakcie planowane są wystąpienia:
– prof. dr hab. Grażyny Ancyparowicz (Rada Polityki Pieniężnej) – Rola NBP w umacnianiu polskiej gospodarki;
– prof. dr hab. Adama Dobrońskiego (Uniwersytet w Białymstoku) – Dochodzenie do niepodległości ziem północno – wschodnich (1918-1919);
– prof. dr hab. Marcelego Kosmana (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Profesor Janusz Tazbir – badacz kultury polskiej i europejskiej, obywatel honorowy Łomży;
– dr Jacka Kurka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Krajobraz z Aniołem (w świecie Jacka Malczewskiego);
– prof. dr hab. Kazimierza Pospiszyla (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) – Wzloty i upadki ducha narodowego Polaków;
– dr Włodzimierza Karola Pessela (Uniwersytet Warszawski) – Wolność i mury;
– prof. dr hab. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Przybyłaś do nas, Polsko! Trudna niepodległość Śląska.
O godz. 13:30 planowane jest spotkanie autorskie z twórcami „Księgi prasy łomżyńskiej”, wydanej specjalnie na konferencję.

Wydarzenie poprzedziło złożenie kwiatów przy pomniku Zygmunta Glogera.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment