Podwyżka opłat za śmieci

śmieci Łomża

Zapłacimy więcej od 26% do 46%. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r.

Nowe stawki opłat:

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej – 39,00 zł miesięcznie,
  2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej – 24,00 zł miesięcznie.
 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:
  1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej – 58,00 zł miesięcznie,
  2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej – 35,00 zł miesięcznie.
 • Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1) od gospodarstw jednoosobowych w zabudowie jednorodzinnej – 24,00 zł miesięcznie,
  2) od gospodarstw jednoosobowych w zabudowie wielorodzinnej – 15,00 zł miesięcznie.

 

Za podwyższeniem opłat głosowało 13 radnych, 7 było przeciwnych, a 1 radny się wstrzymał.

Related posts

Leave a Comment