Podpisano pierwsze umowy na dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych

Podpisano pierwsze umowy na dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych

W piątek 8 grudnia br. w łomżyńskim Ratuszu pierwsze trzy osoby podpisały umowy na dofinansowanie kursów i studiów podyplomowych w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Obejmuje on bony edukacyjne na szkolenia zawodowe oraz kursy kompetencji ogólnych, z informatyki, języków obcych oraz studia podyplomowe. Przewidziany jest dla osób dorosłych, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.

Pierwszy etap naboru trwał od 15 do 30 listopada br. Łącznie złożono 2847 formularzy w całym subregionie łomżyńskim, z czego 1019 przez mieszkańców Łomży, w tym 686 w Urzędzie Miasta. – Samo złożenie formularza nie jest adekwatne z uzyskaniem dofinansowania. Przez doradców karier są one najpierw sprawdzane, czy spełniają założenia projektu i wszelkich ekspertyz, które on obejmuje, tak by przyznane wsparcie było adekwatne do potrzeb edukacyjnych naszych mieszkańców – mówiła zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk informując, że spośród złożonych w łomżyńskim ratuszu wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego, 25 zostało już pozytywnie zaopiniowanych. Kolejne są sukcesywnie analizowane.

Pierwsze umowy na bony szkoleniowe podpisali:

  • Ewelina Białobrzeska na studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse” w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  • Jarosław Krzysztof Michalak na kurs języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Linguo
  • Tomasz Olszewski na kurs kompetencji ogólnych przygotowujących do matury w Centrum Edukacyjnym Logos w Łomży

Przy podpisaniu umów obecni byli również rektor PWSIiP dr hab. Dariusz Surowik, właściciel Centrum Edukacyjnego Logos Jan Romańczuk oraz współwłaściciel spółki Linguo  Sebastian Jaworowski.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. (Poddziałanie 3.2.1) bon na:
•    szkolenia i kursy z informatyki,
•    szkolenia i kursy z języków obcych,
•    kursy kompetencji ogólnych,
•    studia podyplomowe.
– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego. (Minimum 80 % uczestników projektu) oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).

2. (Poddziałanie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ), zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.
Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18+), które mogą same zgłaszać się do Biura Doradców Kariery, zlokalizowanego w każdym powiecie subregionu łomżyńskiego.
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Doraców Kariery – zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.
Adresy Biur Doradców dostępne na stronie www.bonynaszkolenie.pl. Biuro Doradców Kariery Miasta Łomża mieści się w Urzędzie Miejskim w Łomży, pok. nr 13 (parter), tel. (86) 215 67 27.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 40,8 mln zł.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment