Pierwsze “Anioły Biznesu” rozdane

Pierwsze "Anioły Biznesu" rozdane

W środę 22 listopada w Kinie Milenium odbyła się historyczna, bo pierwsza gala finałowa “Łomżyńskich Aniołów Biznesu”. Statuetki przyznano w sześciu kategoriach. Firmą roku została IT CARD S.A. Centrum Transakcji Płatniczych, zaś za najlepszy debiut uznano Kino Polska s.c. Karol Charubin i Radosław Charubin. – Takie przedsięwzięcia mają na celu podziękowanie lokalnym przedsiębiorcom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój naszego miasta – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Inicjatywa dedykowana była przedsiębiorcom z terenu ziemi łomżyńskiej. Na konkurs napłynęło łącznie 136 zgłoszeń, a statuetek “Anioła Biznesu” było zaledwie sześć. Nad wszystkim czuwała dziesięcioosobowa kapituła, pracom której przewodniczył zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. – Przedsiębiorczość jest sercem samorządu. Przedsiębiorcy tworzą nowe miejsc pracy, otrzymujemy również daninę w postaci podatków, dzięki którym my samorządowcy możemy realizować zadania dedykowane mieszkańcom. Konkurs miał docenić tych, którzy odnieśli już sukces oraz tych, którzy debiutują na rynku czy tych, którzy wdrażają innowacje na skalę nie tylko lokalną i krajową, ale również światową – mówi Andrzej Garlicki. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który od początku kadencji mocno stawia na wsparcie dla łomżyńskich przedsiębiorców dodaje, że “często otrzymują oni wyróżnienia w kraju czy za granicą, a brakuje tego docenienia w środowisku lokalnym”. Stąd, jak mówi zrodził się pomysł idei konkursu “Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Według jego zastępcy Andrzeja Garlickiego, to wydarzenie powinno na stałe zapisać się do kalendarza Łomży i być jego ważnym elementem. – Tworzymy nową markę, która będzie promowała zwycięskie firmy, ale także nasze miasto i całą ziemię łomżyńską. Myślę, że dziś dajemy jasny przekaz dla całego kraju, że Łomża jest przyjaznym miejscem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej – podsumowuje.

Pierwszą symbolicznego anioła rozdano w kategorii “Debiut Roku”. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali na terenie ziemi łomżyńskiej w ciągu ostatnich trzech lat i prowadzą ją nieprzerwanie nadal. Kapituła konkursowa oceniała m.in. pomysł, koncepcję czy innowacyjność. Wśród siedmiu zgłoszonych firm najlepsza okazała się Kino Polska s.c. Karol Charubin i Radosław Charubin. Założyło ją dwóch braci, którzy stworzyli nowoczesny kompleks kinowy Milenium, miejsce w którym notabene odbyła się finałowa gala. – Cieszymy się, że nasze miasto docenia w końcu lokalnych przedsiębiorców. Ludzi, którzy chcą tu pracować i uczestniczyć w życiu publicznym – powiedział Karol Charubin, tuż po odebraniu statuetki, dziękując również swojemu bratu Radosławowi za zaufanie jakim go obdarzył. – Pracujemy, nie kłócimy się i serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie – dodał Radosław Charubin.

Pierwsze "Anioły Biznesu" rozdane

Kolejną kategorią była “Firma z SERCEM”. Tu kandydaci byli oceniani pod kątem podejmowanych działań na rzecz społeczeństwa, takich jak akcje charytatywne, wspieranie celów społecznych, promocja kultury czy pomoc potrzebującym. Udział w tej kategorii wzięło 11 firm. Laur zwycięstwa przypadł Przedsiębiorstwu Handlowo Produkcyjnemu Agro-Rolnik Sp. z o.o. Firma jest obecna na rynku od prawie 30 lat. Specjalizuje się głównie w zaopatrywaniu rolników w ciągniki i maszyny rolnicze. Od początku swojego istnienia aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. W ciągu ostatnich trzech lat przekazała na działalność społeczną kilkaset tysięcy złotych. “Anioła Biznesu” z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrał prezes zarządu Jarosław Kulesza. – Jako przedsiębiorcy nie pracujemy dla nagród, ale zawsze jest przyjemnie, gdy zostaniemy dostrzeżeni – podsumował krótko.

W kategorii “Pracodawca Jutra” laureatem zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Kurpiewski” Jan Kurpiewski. Firma działa na rynku od 40 lat. Na początku zajmowała się robotami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. W latach 90. rozpoczęła swoją działalność w branży paliwowej. To był przysłowiowy strzał w dziesiątkę, bo dziś jest w niej liderem regionu północno-wschodniej Polski. Przedsiębiorstwo od wielu lat aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy – Jestem bardzo zaskoczony, to wyróżnienie bardzo cieszy –powiedział. Już poza kulisami odniósł się w kilku słowach do samej inicjatywy konkursu. – Uważam, że takie docenienie pracy przedsiębiorców jest bardzo potrzebne i myślę, że będzie to ludzi mobilizowało – mówił łomżyński przedsiębiorca. W tej kategorii przyznano również nagrodę specjalną, którą otrzymała Spółdzielnia Socjalna Alexis z Łomży.

Cztery firmy rywalizowały o miano “Inwestora Roku”. Przedsiębiorców oceniano za inwestycje, które bezpośrednio przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy oraz zmiany wizerunku i jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej. Kapituła konkursowa najwyżej rekomendowała firmę “Kurpiewski” Tomasz Andrzej Kurpiewski. Podstawowym zakresem jej działalności jest pozyskiwanie terenów i przekształcanie ich poprzez budowę na nich nowych obiektów użyteczności publicznej. Najnowszą inwestycją zrealizowaną przez firmę jest Park Handlowy Łomża, gdzie pracę znalazło blisko 130 osób. – Jest mi niezmiernie miło. Chciałbym podziękować przede wszystkim swojej rodzinie, pracownikom i współpracownikom, ale także władzom miasta, którzy wspierają i z wielką życzliwością podchodzą do inwestorów – powiedział właściciel Tomasz Kurpiewski.

Pierwsze "Anioły Biznesu" rozdane

W kategorii “Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” oceniano działalność przyczyniającą się do rozwoju gospodarczego, społecznego oraz promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą. Najwyższe notowania uzyskała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Jedna z najprężniej rozwijających się firm branży mleczarskiej i jednocześnie najmocniejsza marka mleczarska w Polsce. Produkty z Piątnicy dostępne są w każdym zakątku kraju, jak również za granicą. Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem mleczarni stoi przede wszystkim wysokiej jakości mleko, pochodzące z jednego z najczystszych regionów Europy. – Tutaj kapituła nie miała żadnych wątpliwości, gdyż ta firma jest prawdziwym ambasadorem naszej ziemi łomżyńskiej – mówiła przy wręczaniu statuetki symbolicznego anioła, starosta łomżyński Elżbieta Parzych.

Ostatnią nagrodę przyznano w kategorii “Firma Roku”. Zgłoszeni zostali do niej przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej pięciu lat, wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem. Zwycięzcą okazało się IT CARD S.A. Centrum Transakcji Płatniczych. Firma jest drugim co do wielkości centrum obsługi bankomatów w Polsce. I choć jej siedziba mieści się w Warszawie, to w Łomży prowadzi swoje Centrum Operacyjne. Główną nagrodę wręczył prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Jak podkreślał, firm, które mogłyby otrzymać to zaszczytne wyróżnienie jest co najmniej kilka i to świadczy o ogromnym potencjale gospodarczym regionu. – Jestem pod wrażeniem, że wśród tylu różnorodnych firm i branż, to my zostaliśmy zauważeni. Ta nagroda będzie mobilizacją do dalszej pracy i rozwoju – powiedział Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu IT CARD S.A.

Organizatorami “Łomżyńskich Aniołów Biznesu” były: Miasto Łomża, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment