PARP o Bazie Usług Rozwojowych

PARP o Bazie Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała spotkanie informacyjne dotyczące Makroregionów 1,2,3 pt. „Podsumowanie dotychczasowego działania Bazy Usług Rozwojowych”, które odbyło się w Warszawie 10 maja 2018 r. w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58. Na zaproszenie PARP-u w spotkaniu wzięli udział zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk oraz Kierownik Projektu Dariusz Budrowski i Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości Adam Choiński.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi Bazy Usług Rozwojowych oraz wymieć się doświadczeniami Operatorów udzielających wsparcia w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania. Zastępca prezydenta Agnieszka Muzyk przedstawiła projekt zintegrowany pt; „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2”, dotyczący bonów edukacyjnych na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe, kursy kompetencyjne, studia podyplomowe.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment