Park Jana Pawła II będzie realizowany z maksymalnym dofinansowaniem

Park Jana Pawła II będzie realizowany z maksymalnym dofinansowaniem

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży znalazła się na liście do dofinansowania ze środków przeznaczonych na rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, opublikowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Dzięki temu zrealizujemy to co obiecywałem, czyli piękny teren rekreacyjny z fontanną, tężnią i placami zabaw – informuje Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Zgłoszone przez Miasto Łomża zadanie obejmuje zagospodarowanie zielenią oraz wykonanie elementów infrastruktury dodatkowej. – Na realizację tego projektu otrzymaliśmy największe możliwe wsparcie – informuje zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki. Do części dotyczącej zagospodarowania parku zielenią wynosi ono 85 proc. Łomżyński projekt jest jednak znacznie bogatszy i obejmuje również wiele elementów infrastruktury dodatkowej. Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie elementów infrastruktury, tj. chodników, fontanny, tężni, placów zabaw, itp. może wynieść maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Pozostała część (koszty niekwalifikowalne) musi być wykonana ze środków własnych. Koszt zagospodarowania zielenią wynosi ponad 1 mln 600 tys. zł, zaś wykonanie infrastruktury dodatkowej szacowane jest na prawie 3 mln 400 tys. zł. – Mogliśmy skupić się na realizacji samej zieleni jak większość samorządów biorących udział w konkursie. Ale dzięki wykonaniu m.in. placów zabaw, fontanny, tężni solankowej, ścieżek, monitoringu, oświetlenia oraz różnego rodzaju przyłączy i sieci podniesie się wartość przestrzenna otoczenia. Wpłynie to pozytywnie na relacje społeczne jak również zahamuje spadek powierzchni terenów zielonych oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i przyrodniczą Łomży jako miasta zielonego. Końcowy efekt pokaże, że było warto dołożyć więcej z własnych środków do tego projektu – podkreśla Andrzej Garlicki.
Prezydent Łomży ogłosił już przetargi na budowę m.in. nowego oświetlenia z latarniami parkowymi, alejek spacerowych, fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego. Wykonawców prac poznamy w październiku br. Realizacja całości inwestycji zakończy się najpóźniej na początku 2019 roku.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment