Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Dzięki nim głos osób z niepełnosprawnościami został usłyszany

W poniedziałek 1 października w „Domku Pastora” odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością. To powołany w 2015 roku organ doradczy Prezydenta Łomży, mający na celu m.in. inspirowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi samorządu w tym zakresie.

Łomżyńską Społeczną Radę ds. Osób z Niepełnosprawnością po raz pierwszy w historii powołał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Na ostatnim posiedzeniu podziękował jej członkom za aktywność oraz za to, że zgodzili się działać na rzecz osób niepełnosprawnych. – Pamiętam bardzo obszerne sprawozdania z działalności tej rady, pokazujące jak dużo pracy zostało włożone w jej funkcjonowanie i są tego efekty. Dziękuję, że poprzez swoje zaangażowanie i pracę społeczną przyczyniliście się do zmiany wizerunku naszego miasta w kwestii działań na rzecz niepełnosprawnych – mówił Mariusz Chrzanowski. Podkreślił, że społeczeństwo musi być obywatelskie, a takie będzie wówczas, gdy mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiadania się w poszczególnych tematach. Dlatego samą ideą rad społecznych było to, by wszelkie działania podejmować po konsultacjach z określonymi grupami społecznymi. – To Państwo wiecie najlepiej, jakie są potrzeby i możecie je wyartykułować – powiedział prezydent Łomży.
Sekretarz Rady Michał Góralczyk podkreślił, że jej członkowie nie tylko doradzali i opiniowali, ale realizowali znacznie więcej działań. – Myślę, że głos osób niepełnosprawnych został usłyszany. Zniesiono wiele barier architektonicznych, czy chociażby pomalowano na niebiesko miejsca parkingowe. Każdy, kto zgłosił się do naszej rady, otrzymał pomoc – mówił Michał Górlaczyk.
Na koniec przewodniczący rady Paweł Karwowski podziękował prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za zaangażowanie i przychylność dla działań podejmowanych przez radę osób z niepełnosprawnością.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment