Olimpijczyk z “Wety”

Olimpijczyk z "Wety"

Dominik Bołtralik, uczeń klasy drugiej kierunku technik weterynarii Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nar 7 w Łomży, został laureatem etapu centralnego XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca. To ogromny sukces, który daje mu możliwość podjęcia studiów z zakresu zootechniki na uczelniach wyższych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Tegoroczny finał XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, odbywał się w dniach 6 – 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 11 blokach tematycznych startowało ponad 200 uczniów z całego kraju. Olimpiadzie patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Do olimpiady Dominik przygotowywał się pod kierunkiem mgr inż. Elżbiety Bałazy.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl.

 

ZSWiO nr 7

Related posts

Leave a Comment