Ogólnopolskie uroczystości 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

Ogólnopolskie uroczystości 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

Prezydent Łomży oraz Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zapraszają na ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, które odbędą się 2 stycznia 2018 roku w Drozdowie i Łomży. Uroczystości organizowane są w ramach „Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”, którym zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rok 2018.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest bez wątpienia najlepszą okazją, żeby w sposób szczególny upamiętnić tych Polaków, którzy swoją pracą przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jednym z twórców niepodległości Polski był Roman Dmowski – wybitny ideolog, polityk, dyplomata i wychowawca wielu pokoleń Polaków. Roman Dmowski był twórcą największej armii polskiej, walczącej o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej – Błękitnej Armii, nad którą dowództwo objął gen. Józef Haller. Armia ta stała się najpoważniejszą siłą, z jakiej powstało Wojsko Polskie.

Roman Dmowski wraz z Ignacym Paderewskim byli delegatami odradzającej się Polski na konferencję pokojową w Paryżu. Ich podpisy widnieją pod traktatem wersalskim, który przywrócił państwo polskie na mapy polityczne świata po 123 latach zaborów.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którego kombatanci są spadkobiercami i kontynuatorami myśli demokratyczno-narodowej, której jednym z twórców był Roman Dmowski, i którzy w ramach formacji Polskiego Państwa Podziemnego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, walczyli o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, uważa za jak najbardziej potrzebne godne upamiętnienie wybitnego Polaka i wychowawcy narodu, Romana Dmowskiego w ramach obchodów „Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Roman Dmowski spędził ostatnie miesiące swego życia w dworku bardzo zasłużonej dla Polski rodziny Lutosławskich w Drozdowie k. Łomży. Msza św. pogrzebowa śp. Romana Dmowskiego odbyła się w Katedrze Łomżyńskiej.

Uroczystości organizują: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Prezydent Łomży, Powiat Łomżyński, Gmina Łomża. Uroczystości wpisują się w program „Niepodległa”. Podczas uroczystości obecna będzie Kampania Honorowa Wojska Polskiego.

Plan obchodów Ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego:
11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i śp. Romana Dmowskiegow Drozdowie
12:30-13:00 – Złożenie wiązanek i zapalnie zniczy pod tablicą upamiętniająca R. Dmowskiego w Drozdowie.
13:30-14:30 – Przemówienia organizatorów i zaproszonych gości, odczytanie listów, wykład prof. Jana Żaryna w auli Liceum Katolickiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Członkowie Komitetu Honorowego Ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego:
prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej
Anna Maria Anders – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
prof. Jan Żaryn – senator RP
Robert Winnicki – poseł na Sejm RP
Sylwester Chruszcz – poseł na sejm RP
Adam Andruszkiewicz – poseł na Sejm RP
Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP
Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP
Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm RP
Jerzy Małecki – poseł na Sejm RP
Paweł Grabowski – poseł na Sejm RP
dr Jan Mosiński – poseł na Sejm RP
Lech Antoni Kołakowski – poseł na Sejm RP
Adam Ołdakowski – poseł na Sejm RP
Piotr Apel – poseł na Sejm RP
Józefa Hrynkiewicz – poseł na Sejm RP
Andrzej Pająk – senator RP
Jan Hamerski – senator RP
dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Mirosław Golon – Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski

Samorządy i organizacje społeczne:
Marek Olbryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Łomży
Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyński
Krzysztof Kozicki – Wójt Gminy Piątnica
Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża
Karol Wołek – Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Duchowieństwo:
bp Janusz Stepnowski – biskup łomżyński
bp Tadeusz Bronakowski
bp Stanisław Stefanek
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
ks. Andrzej Popielski
ks. Aleksander Suchocki

Osoby:
dr Wojciech Muszyński – IPN Warszawa
dr Rafał Sierchuła – IPN Poznań
Leszek Żebrowski – historyk
dr Krzysztof Kawęcki
prof. Mieczysław Ryba
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
prof. Marek Chodakiewicz

Related posts

Leave a Comment