Nowy abonament za telewizor i radio

Nowy abonament za telewizor i radio

Nowa opłata abonamentowa ma wynosić około 8 złotych miesięcznie . Projekt ustawy jest w rękach Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale jak zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, do Sejmu dokument ma trafić za około dwa tygodnie. Nowe zapisy mają wejść w życie już miesiąc po podpisaniu przez prezydenta.

Obowiązek płacenia abonamentu mają dziś gospodarstwa domowe, posiadające odbiornik radiowy, lub telewizyjny. W bieżącym roku to 245,15 zł rocznie, czyli 20,43 zł miesięcznie i to z wszystkimi zniżkami.

Opłatę abonamentową zapłacą wszyscy, którzy posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Za niezarejestrowanie odbiornika grozi kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

Według projektu ustawy, operatorzy płatnych telewizji przekażą także Poczcie Polskiej dane dotychczasowych klientów. Będą oni musieli też informować pocztę o każdej nowo zawartej umowie i przekazywać część danych osobowych niezbędnych do nałożenia opłaty abonamentowej.

Posiadacze odbiorników, którzy nie zarejestrują ich powinni być świadomi możliwości nałożenia na nich kar. Ale zanim to nastąpi klienci zostaną ostrzeżeni przez swoich dostawców o obowiązku rejestracji odbiornika, płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego i o tym, że ich dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

Co ważne, płatni operatorzy przekażą Poczcie Polskiej poza danymi adresowymi i identyfikacyjnymi także datę rozpoczęcia świadczenia usług płatnej telewizji. Jednak zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy dotychczasowi abonenci będą musieli uiszczać opłatę dopiero od momentu wejścia ustawy w życie.

Zwolnieniu z opłat podlegają: inwalidzi pierwszej grupy; osoby wobec, których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy; osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym; osoby, które ukończyły 75 lat; osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne; osoby niesłyszące; osoby niewidome; bezrobotni; osoby spełniające kryteria dochodowe; osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego; osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym; osoby korzystające z pomocy społecznej.

Jeśli nabywasz prawo do zwolnienia z opłaty powinieneś to zgłosić w ciągu 14 dni.

O dalszych losach projektu Łomżatek będzie informował Państwa na portalu, lecz obserwując pracę nad tą ustawą najprawdopodobniej już pozostanie ona bez istotnych zmian.

Related posts

2 Thoughts to “Nowy abonament za telewizor i radio”

  1. szoferek

    ZŁODZIEJE I NIC WIĘCEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Sylka

    Za co im płacić ten abonament, w TVP nic nie ma.

Leave a Comment