Nowe tereny sportowo-rekreacyjne na os. Perspektywa?

Nowe tereny sportowo-rekreacyjne na os. Perspektywa?
Miasto Łomża jest w trakcie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta, położnej pomiędzy ulicami Sybiraków i Szosą do Mężenina. Opracowane w ubiegłym roku studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tym terenie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną, przedzieloną systemem powiązań zieleni miejskiej wraz z punktami węzłowymi. Prezydent Mariusz Chrzanowski chce, aby znalazły się tam też tereny rekreacyjno – sportowe.

Gospodarz Łomży zauważa, że w tej części miasta brakuje boisk, na których dzieci mogłyby aktywnie spędzać swój wolny czas. – Skate Park przy ul. Ks. Anny czy też boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 są na tyle oddalone, że nie zabezpieczają tych potrzeb – informuje. Łomża rozwija się w kierunku południowym i to tam znajdują się młode osiedla, na których powstają nowe bloki, w większości zamieszkane przez młode małżeństwa. – Odnotowujemy wzrost liczby urodzeń w tej części miasta, co szczególnie widać po przepełnionych placach zabaw. Za kilka lat te dzieci będą potrzebowały innych miejsc do spędzania czasu wolnego, dlatego już dziś trzeba podjąć działania, by na tym osiedlu w perspektywie 3-4 lat powstały obiekty sportowo – rekreacyjne – dodaje Prezydent. Plan zagospodarowania tego terenu powinien być gotowy do końca 2018 roku, a już w czerwcu br. rozpoczną się szerokie konsultacje społeczne dotyczące jego założeń. To głównie głosy mieszkańców mają wskazać projektantowi, jakich rozwiązań oczekują mieszkańcy na tym terenie.

Nie tylko w tej części miasta władze Łomży planują rozwijać tereny sportowo – rekreacyjne. Cały czas rozbudowywany jest Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. W planach jest też budowa nadnarwiańskich bulwarów od obecnego ich zakończenia przy porcie do plaży miejskiej wraz z jej zagospodarowaniem. Oprócz tego robione są przymiarki pod zagospodarowanie terenu przy Łomżyczce pomiędzy mostami na ul. Wojska Polskiego i Browarnej. Wstępnie miałby tam powstać ciąg pieszo – rowerowo – wrotkowy wzbogacony o funkcje rekreacyjne. – Oczywiście nie wszystkie te założenia będziemy w stanie zrealizować w ciągu roku czy dwóch lat. Ale chcemy, by w miarę możliwości finansowych, w każdej części naszego miasta powstało miejsce dające możliwość aktywnego i fajnego spędzenia czasu wolnego – informuje zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki.

 

Źródło: UM

Related posts

Leave a Comment