Nową przewodniczącą związku pielęgniarek i położnych została Katarzyna Jarocka

szpital Łomża

Zakładowa Organizacja Związkowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży iż w dniu 28.02.2019 roku odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu OZZPiP ZOZ.

Przewodniczącą Organizacji została wybrana Pani Katarzyna Jarocka.

Obecny skład Zarządu to:
Przewodnicząca – Katarzyna Jarocka
Wiceprzewodnicząca – Krystyna Dąbrowska
Skarbnik – Ewa Kowalewska
Sekretarz – Barbara Szponka – Grzymała

Od dnia 29.01.2019 roku Pani Izabela Metelska przestała pełnić funkcję przewodniczącej.
Nowa przewodnicząca Pani Katarzyna jest pielęgniarką z 32-lenim stażem.

Related posts

Leave a Comment