Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

szkoła

Znamy już harmonogram naboru na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża. Pierwsze czynności rekrutacyjne rozpoczną się już 23 marca, zaś pierwsze wyniki rekrutacji będą znane 4 maja. Pełny harmonogram rekrutacji prezentujemy poniżej.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 23.03.2017 r.

do 31.03.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

 

 

 

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03.04.2017 r.     do 14.04.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

od 15.05.2017 r.     do 25.05.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych

do 24.04.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

do 26.05.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.04.2017 r.

do godz. 15.00

30.05.2017 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26.04.2017 r.
do 28.04.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

od 31.05.2017 r.
do 02.06.2017 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.05.2017 r.

do godz. 15.00

06.06.2017 r.

do godz. 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2017/2018

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w kl. I od 23.03.2017 r.

w godzinach

do 31.03.2017 r.

pracy szkoły

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 03.04.2017 r.    do 14.04.2017 r.

do godz. 15.00

od 07.04.2017 r.    do 05.04.2017 r.

do godz. 15.00           – dotyczy oddziałów sportowych

od 15.05.2017 r.     do 25.05.2017 r.

do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20 h ust. 1 pkt 3 ustawy od 06.04.2017 r.    do 10.04.2017 r. od 22.05.2017 r.    do 23.05.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust 1 pkt. 3 ustawy do 14.04.2017 r. do 24.05.2017 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy do 24.04.2016 r.      w godzinach pracy szkoły  do 26.05.2017 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r.

do godz. 15.00

30.05.2017 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

w godzinach pracy szkoły

od 31.05.2017 do 02.06.2017r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 04.05.2017 r.

do godz. 15.00

06.06.2017 r.          do godz. 15.00

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment