Na “kąpielisku” będzie bezpieczniej

Na "kąpielisku" będzie bezpieczniej

We wtorek 15 maja w Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób przebywających na obszarach wodnych i użytkowników miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Narwią. W okresie letnim ma być ono otwarte w dwóch 30-dniowych okresach, od 22 czerwca do 21 lipca i od 22 lipca do 20 sierpnia.

Wraz z początkiem tego roku weszła w życie nowa ustawa “Prawo wodne”, która wprowadza istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. Wynika z niej, że mogą one funkcjonować w sezonie kąpielowym między 1 czerwca a 30 września jedynie przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Z myślą o bezpieczeństwie czynione są jednak starania, aby jedno z najchętniej odwiedzanych przez łomżan miejsc w okresie letnim, było zabezpieczone jak najdłużej.

– Działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad rzeką Narew jest jednym z naszych priorytetowych zadań i szukamy wszystkich sposobów – podkreśla Andrzej Modzelewski, dyrektor Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży, który odpowiada formalnie za funkcjonowanie łomżyńskiego “kąpieliska”. Jednostka podległa Miastu jest już w trakcie procedur związanych z uruchomieniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w dwóch terminach.

Jak mówi dyrektor Andrzej Modzelewski “kąpielisko” ma swoją specyfikę i nie można postawić boi w jednym miejscu – tłumaczy. To daje możliwość podzielenia jego funkcjonowania na dwa 30-dniowe okresy. Pierwszy rozpocząłby się już od zakończenia roku szkolnego (22 czerwca) i trwałby do 21 lipca. Drugi przewidziany jest na okres 22 lipca-20 sierpnia. O tym czy tak będzie zadecyduje Rada Miejska, która podejmuje uchwałę o zezwoleniu na korzystanie z kąpielisk i wyrażeniu zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określa sezon kąpielowy dla takich miejsc.

Tuż po zakończeniu spotkania przedstawiciele Urzędu Miejskiego, MOSiR-u, Policji oraz Straży Miejskiej odbyli krótki rejs po Narwi, w celu identyfikacji najbardziej niebezpiecznych miejsc. Miejsca, na które osoby korzystające z wodnego wypoczynku powinny zwrócić szczególną uwagę to brzegi rzeki. W wielu miejscach są one podmywane i wytwarzają się nawisy ziemne, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo osunięć do wody.

Policja, w sezonie letnim zwiększy także ilość i częstotliwość patroli pieszych i rowerowych na terenach nadrzecznych oraz w miarę możliwości patrole łodzi motorowej. Patrolowanie terenów nabrzeży Narwi traktowane będzie priorytetowo także przez Straż Miejską. Dodatkowo Państwowa Straż Pożarna, Policja i WOPR organizować będą pokazy i ćwiczenia związane z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych.

 

UM Łomża

Related posts

3 Thoughts to “Na “kąpielisku” będzie bezpieczniej”

  1. kate123

    TYLKO 2 MIESIĄCE BĘDZOE CZYNNA PLAŻA!!!???

  2. janka87

    Plaża to za wielkie słowo 🙂 i tak ciągle pusta.

  3. kate123

    janka87 ty to raczej nie chodzisz na naszą plaże? Zawsze jest tam dużo ludzi!

Leave a Comment