Minister Elżbieta Rafalska w Łomży – rządowa i samorządowa pomoc społeczna w Łomży

Rządowa i samorządowa pomoc społeczna w Łomży

– Bez skutecznych działań na szczeblu samorządu nie ma rozwiązywania problemów społecznych – mówiła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która w środę 22 maja odwiedziła Łomżę. W planie ministerialnej wizyty znalazł się krótki pobyt w Dziennym Domu “Senior+”, Domu Pomocy Społecznej oraz uroczyste poświęcenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Podczas specjalnej konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska podkreślała, że nasze miasto jest “modelowym” przykładem, realizowania polityki społecznej. Dodała, że od początku swojej kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza na ten cel dużą ilość środków. – Te efekty są już bardzo widoczne. Tworzymy między innymi dzienne domy i klubu dla osób starszych. Doskonale to się sprawdza w mniejszych ośrodkach i miejscowościach, a często liczba zainteresowanych przerasta liczbę przygotowanych miejsc – mówiła minister gratulując władzom Łomży rozwijania “bazy usług z zakresu polityki społecznej”. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska dodała, że nakłady państwa na ten cel zwiększyły się w ciągu ostatnich lat o 180 mln zł. – Te środki przeznaczamy nie tylko na adaptację i przystosowanie pomieszczeń, ale również na pokrywanie uczestnictwa osób tam przebywających – tłumaczyła podsekretarz stanu.

Jak podkreślał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zadania własne, które należą do gminy czy miasta, to między innymi realizowanie sfery polityki społecznej w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi. – To często bywa zapominane. W Łomży bardzo się na tej sferze skupiamy i dbamy o to, żeby te osoby, które wymagają pomocy, tę pomoc otrzymały – mówił włodarz miasta, dodając, że realizacja tych zadań jest możliwa dzięki wsparciu rządu PiS, który dba o zrównoważony rozwój kraju. – Jestem dumny, że mam możliwość sprawowania prezydentury w obecnych czasach. To wsparcie odczuwamy każdego dnia, nie tylko w polityce społecznej i za to dziękuję – powiedział Mariusz Chrzanowski. Zastępca prezydenta od spraw społecznych Agnieszka Muzyk dodała, że “inwestycje miękkie” są bardzo potrzebne, bo społeczeństwo się starzeje oraz przybywa osób niepełnosprawnych. Politykę społeczną realizowaną w Łomży pozytywnie ocenili posłowie: Bernadeta Krynicka oraz Lech Kołakowski.

Ministerialna wizyta rozpoczęła się w Dziennym Dom “Senior+” w Łomży. Ze środków w ramach Programu Wieloletniego “Senior+”, w wysokości niemal 250 tys. zł oraz wkładu Miasta (373 tys. zł), placówka została zaadaptowana na potrzeby osób starszych, gruntownie odremontowana i wyposażona. – Jestem bardzo zbudowana tym, jak aktywnie spędzacie tu czas, że to miejsce tętni życiem. Ta integracja ma służyć temu, żebyście nie byli sami, czuli się potrzebni – zwracała się do seniorów minister Elżbieta Rafalska informując, że w ostatnim czasie państwo wsparło takie inicjatywy kwotą 80 mln zł. – Ilość klubów i domów seniora, które powstają przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – zaznaczała. Warto dodać, że utworzony w ubiegłym roku Dzienny Dom “Senior+” funkcjonuje przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Skupia wokół siebie 60 osób w wieku 60 + nieaktywnych zawodowo. Seniorzy otrzymują na miejscu ciepły posiłek. Biorą udział w zajęciach np. gimnastyka, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia taneczne kulinarne i krawieckie. Korzystają z komputera, konsultacji psychologa, dietetyka i prawnika. Organizowane są zabawy taneczne i wyjścia do muzeów oraz na koncerty.

Punktem kulminacyjnym całego dnia było poświęcenie nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka powstał w 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a od 2012 funkcjonuje samodzielnie. Dwa lata temu otwarta została jej filia w budynku po dawnym Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Od tego roku zaś ŚDS przeniósł się całkowicie w to miejsce. Przygotowanie nowej siedziby kosztowało ponad 1,8 mln zł. A zdecydowana większość tej kwoty, bo 1,3 mln zł pochodziła z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z własnego budżetu Miasto przeznaczyło na ten cel 458 tys. zł., a ok. 50 tys. zł dołożył jeszcze PFRON.

Dziś w komfortowych warunkach przebywa tam 43 chorych z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną. Poprzez terapię przezwyciężają swoje lęki, uczą się samodzielności. Czują się potrzebni. Poprzez różnego rodzaju terapie, a niekiedy zwykłe, codzienne czynności odnajdują tam sens swojego życia. Dla niektórych to miejsce jest niemal drugim domem. – Dzięki licznym zajęciom jakie prowadzą nasi instruktorzy ci ludzie mają możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania w środowisku. Ujawniają swój potencjał twórczy, którego rezultaty często przewyższają oczekiwania ich samych oraz otoczenia – mówi, kierująca placówką od początku jej istnienia Małgorzata Bachanowicz-Macieboch.

Wizyta zakończyła się odwiedzeniem podopiecznych łomżyńskiego Domu Pomocy Społecznej.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment