Miliony na szkolenia dla mieszkańców

Miliony na szkolenia dla mieszkańców

– Oddziaływanie tego projektu na nasz subregion w mojej ocenie jest niezwykle ogromne – mówił Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w trakcie konferencji poświęconej projektowi pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Miasto Łomża jako lider tego projektu otrzymało na jego realizację dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 40.798.358 zł, zaś całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 45,5 mln zł. To największy projekt unijny, jaki będzie realizowany w subregionie w obszarze edukacji i rynku pracy w całej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Z dofinansowania na szkolenia zawodowe i kursy będą mogli skorzystać mieszkańcy Łomży oraz powiatów łomżyńskiego, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Do końca czerwca 2020 r. ze wsparcia skorzysta co najmniej kilka tysięcy osób. Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. na szkolenia i kursy:
• z informatyki,
• języków obcych
• oraz studia podyplomowe
– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika ok. 10-12%.
Bon będzie mogła uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo tych, które nie posiadają wykształcenia wyższego.
2. szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe)
– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika to ok. 10-12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreśla, że nie tylko działania inwestycyjne są ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta, ale również bardzo znaczące w tym zakresie jest pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach projektów miękkich. – To historyczny moment, bo jeszcze tak dużych środków w ramach projektów adresowanych na podwyższanie kwalifikacji w naszym mieście i regionie nie było – mówił dodając, że na przestrzeni kilku lat przekonamy się, jak bardzo pozyskane środki pomogą w rozwoju kwalifikacji zawodowych mieszkańców.

Łomża,Regionalny Program Operacyjny,szkolenia,wiadomości Łomża

Również zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk zaznaczyła, że władzom miasta zależy na równoległym, dwutorowym rozwoju. – Z jednej strony inwestujemy w tzw. twarde projekty, ale również w te “miękkie”, które budują jakość naszego miasta z tej innej strony i pozwalają nam działać w obszarach, które dotyczą inwestycji w rozwój człowieka – mówiła Agnieszka Muzyk. Dodawała, że w tej chwili Miasto Łomża realizuje też kilka innych projektów m.in. w obszarze edukacji, pomocy społecznej czy promocji przedsiębiorczości. Podkreślała, że nasze miasto prowadzi najbardziej zaawansowane prace nad projektem, który został dofinansowany kwotą ponad 40 mln zł. – Projekt skierowany jest do osób, które widzą potrzebę własnego rozwoju zawodowego, chcą się rozwijać niezależnie od swojej sytuacji zawodowej – mówiła. Zastępca Prezydenta Łomży poinformowała także, że nad Narwią utworzone zostaną 3 biura, w których będzie można składać wnioski. To główne znajdzie się w Urzędzie Miejskim, kolejne mieścić się będą w Starostwie Powiatowym i Ośrodku Doskonalenia Kadr NOT przy ul. Polowej.

– Taki projekt, który będzie realizowany w subregionie łomżyńskim jest jedyny w skali kraju. Jest on ukierunkowany na kształcenie ustawiczne, co jest niezmiernie ważne, tym bardziej, że dotyczy osób dorosłych zamieszkałych w tym subregionie – mówiła Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy odpowiedzialnego za proces konkursowy.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński podkreślał, że projekt ten w znacznej mierze pozwoli pracodawcom, przedsiębiorcom i instytucjom podnieść kwalifikację w różnych zakresach, a mieszkańcom rozwinąć swoje kompetencje. – Życzę, by te pieniądze dobrze wykorzystać, by ten efekt na rynku pracy był widoczny. Myślę, że ten projekt będzie z korzyścią nie tylko dla jego beneficjentów, ale również całego województwa podlaskiego – mówił Jerzy Leszczyński.

Również Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski wyraził nadzieję, że owoce realizacji tego projektu będą w kolejnych latach jak najszerzej dostępne. – Czasami jest bowiem tak, że w obecnym zawodzie się wypalamy zajmując się od lat tym samym i chcemy się przebranżowić, zmienić swoje kompetencje i ten projekt również temu służy. Ważne jest też, by młode osoby, które będą zdobywały nowe umiejętności i doświadczenia, pozostały w naszym regionie i go budowały – dodawał Stefan Krajewski.

Łomża,Regionalny Program Operacyjny,szkolenia,wiadomości Łomża

O idei projektu opowiedział Hubert Ostapowicz, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. – Jest to projekt wyjątkowy. Jedyny tego typu w województwie i z tego co wiemy jedyny w całym kraju – podkreślał. Ten projekt jest zintegrowany. Oznacza to, że jego oferta jest kompleksowa – dodawał, wymieniając jakie szkolenia objęte zostały projektem. Są to m.in. szkolenia informatyczne, językowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe czy studia podyplomowe. – Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym ma taką ofertę. Horyzontalnym działaniem w tym przedsięwzięciu jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. Kładziemy na to duży nacisk, aby zweryfikować życzenia mieszkańców subregionu, a nie szkolić dla zasady – tłumaczył. To ma poprawić sytuację zawodową bądź przyczynić się do awansu zawodowego beneficjenta. Jak poinformował, uczestnikami projektu mogą być właściwie wszystkie osoby pełnoletnie – pracujące lub bezrobotne, wykluczone zawodowo czy też rolnicy i domownicy gospodarstw rolnych. Ważne jest też to, aby uczestnik zgłosił się sam, a nie był delegowany np. przez pracodawcę.

W spotkaniu w łomżyńskim Ratuszu uczestniczyli również: Starosta Powiatu Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk, Starosta Powiatu Kolneńskiego Stanisław Wiszowaty, Starosta Powiatu Siemiatyckiego Jan Zalewski, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zalewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak, Wicestarostwa Powiatu Łomżyńskiego Lech Marek Szabłowski oraz dyrektor Naczelnej Organizacji Technicznej Piotr Grabani.

 

UM Łomża

Related posts

One Thought to “Miliony na szkolenia dla mieszkańców”

  1. ania

    Brawo Panie Prezydencie

Leave a Comment