Miejski Dworzec Autobusowy zostanie przebudowany

Miejski Dworzec Autobusowy zostanie przebudowany

Miasto Łomża podpisało umowę na bezpłatne użytkowanie części dworca zakupionej przez prywatnego przedsiębiorcę. Obowiązuje ona od dnia podpisania, czyli 27 lipca br. do 10 stycznia 2019 r. Termin ten jednak w miarę potrzeby może zostać wydłużony. Oznacza to, że podczas budowy Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego, Miejski Dworzec Autobusowy będzie obsługiwał podróżnych w dotychczasowej lokalizacji.

Pierwsze roboty związane z budową Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży rozpoczną się w sierpniu. Wyłonieni są już wykonawcy robót rozbiórkowych, sieci sanitarnych, deszczowych i elektrycznych. Trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami konstrukcji stalowej oraz poszukiwane są firmy, które podejmą się budowy budynku dworcowego wraz z poczekalnią. Ku końcowi zbliża się budowa przydworcowego parkingu. Przeniesiono już też dyspozytornię z przewidzianych do wyburzenia budynków oraz zabezpieczono publiczną toaletę w Miejskiej Hali Targowej, która będzie dostępna w godzinach 6:00–22:00. Dodatkowo zorganizowano tymczasowy postój taksówek od strony ul. Sikorskiego.
W połowie sierpnia, po oddaniu do użytkowania parkingu, planowane jest rozpoczęcie robót rozbiórkowych na istniejącym dworcu oraz budowa sieci elektrycznych i teletechnicznych, a także kanalizacji deszczowej i wodociągu. Te drugie prace powinny potrwać do listopada. We wrześniu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamierza ruszyć z przebudową sieci ciepłowniczej, tak aby zdążyć z przepięciem odbiorców przed sezonem grzewczym. Jednocześnie z robotami drogowymi ruszy MPGKiM, a w październiku budowę kanalizacji sanitarnej rozpocznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zostanie wówczas również przebudowana nawierzchnia w pasie pawilonów handlowych usytuowanych przy Al. Legionów oraz ich przełączenie do nowej sieci. Planowany czas wykonywania tych prac wynosi około 2-3 miesięcy. Na przełomie września i października przewiduje się też wykonanie stóp fundamentowych konstrukcji zadaszenia i budynku dworca. Montaż konstrukcji stalowej z przykryciem szklanym przewidywany jest do połowy przyszłego roku. W kwietniu 2019 r. powinna rozpocząć się budowa dworcowej poczekalni, zaś jej zakończenie spodziewane jest w lipcu 2019 r. W podobnym okresie mają zakończyć się całkowicie roboty drogowe na terenie dworca i drodze łączącej z ul. Sikorskiego, które prowadzone będą sukcesywnie po wykonaniu sieci podziemnych. Rozpoczną się one jeszcze w tym roku. Na tym etapie powyższy harmonogram jest orientacyjny i mogą wystąpić w nim zmiany związane chociażby z warunkami atmosferycznymi.
Podczas prowadzenia inwestycji największych niedogodności należy spodziewać się w rejonie ulicy Dworcowej. O organizacji ruchu podczas jej remontu będziemy informowali na bieżąco. Dojazd do targowiska przy Miejskiej Hali Targowej zostanie zapewniony od strony ul. Sikorskiego. Podobnie jak podczas każdego remontu czy przebudowy, również w tym wypadku należy liczyć się z uciążliwościami, jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia prac. Podejmowane są jednak stosowne działania, by inwestycja została zrealizowane jak najszybciej, a prowadzone roboty były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment