Ludzkie życie jest najważniejsze

Ludzkie życie jest najważniejsze

Sześćdziesiąt tysięcy złotych z budżetu miejskiego zamierza przeznaczyć prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski na sfinansowanie zakupu używanego ambulansu ratunkowego dla Grupy Ratowniczej “Nadzieja”. Ma to związek z planowanym na drugą połowę roku włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wniosek został już skierowany do radnych na najbliższą sesję.

– W kwestiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców nigdy nie można oszczędzać. Czas udzielania pierwszej pomocy często decyduje o ludzkim życiu, które nie ma ceny. Zależy mi, aby sprzęt jakim dysponuje Grupa Ratownicza “Nadzieja” był jak najlepszy i dlatego wnioskuję o zakup kolejnego pojazdu ratunkowego – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski, dodając, że pełni GR “Nadzieja” pełni niezwykle istotną rolę w ochronie zdrowia i życia mieszkańców miasta i regionu. – Ratownicy podejmują kilkaset interwencji rocznie, zabezpieczają wiele wydarzeń, dbają też o upowszechnianie ratownictwa medycznego i edukację z zakresu udzielania pierwszej pomocy – dodaje włodarz miasta nad Narwią.

To już kolejne wsparcie, jakie otrzymałoby stowarzyszenie zajmujące się udzielaniem pierwszej pomocy i ratownictwem. Dwa lata temu Miasto Łomża współfinansowało zakup ambulansu ratunkowego, przeznaczając na ten cel 75 tys. zł, zaś w ubiegłym roku 30 tys. zł trafiło na modernizację bazy wyjazdowej karetek ratunkowych. – Cieszę się, że nasze działania są dostrzegane przez prezydenta. Jesteśmy bardzo wdzięczni, dzięki temu możemy dbać o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Łomży, ale i całego regionu. Docenia to także Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Po wstępnych rozmowach, obecnie podjęto prace nad włączeniem Grupy Nadzieja do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co dokona się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Im lepszym sprzętem będziemy zatem dysponować i w lepszych warunkach pracować, tym ta pomoc będzie skuteczniejsza – mówi ks. Radosław Kubeł, koordynator Grupy Nadzieja.

Pojazd jest pilnie potrzebny, bo nieszczęśliwych zdarzeń jest coraz więcej. Tylko w ubiegłym roku działająca na terenie północno-wschodniej Polski GR “Nadzieja” podjęła 547 działań (na terenie Łomży 267), udzielając pomocy łącznie 1051 osobom (na terenie Łomży 111). – Posiadany obecnie ambulans, zakupiony przy współfinansowaniu miasta, jest wykorzystywany do pracy zespołu ratownictwa medycznego, ale nie jest w stanie obsłużyć całej działalności jednostki na terenie Łomży, tym bardziej, że często działania planowe pokrywają się z niespodziewanymi działaniami ratunkowymi i poszukiwawczymi. Zakup karetki usprawniłby pracę i podniósł poziom bezpieczeństwa w mieście i jego okolicach – tłumaczy ks. Radosław Kubeł.

Grupa Ratownicza “Nadzieja” powstała w 2008 r. Jest społeczną jednostką ratowniczą działającą przy Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom “Nadzieja” w Łomży. W jej ramach działa zespół ratownictwa medycznego oraz zespoły poszukiwawcze. GR “Nadzieja” posiada obecnie 10 oddziałów terenowych (centralna jednostka mieści się w Łomży). Ochotniczo, na zlecenie Komendy Głównej Policji, prowadzi działania poszukiwawcze w obrębie czterech województw. W minionym roku ratownicy spędzili 120 dni na poszukiwaniu zaginionych, 24 osoby odnajdując żywe. Członkowie GR “Nadzieja” uczestniczą niemal we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta, zabezpieczając je nieodpłatnie pod kątem medycznym. Biorą także udział w organizacjach i zabezpieczeniach marszów i imprez sportowych. Uczestniczą w wielu pokazach i szkoleniach propagujących ratownictwo medyczne. Obecnie w oddziale łomżyńskim zrzeszonych jest 130 osób, w tym 8 ratowników medycznych.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment