Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Dwie łomżyńskie placówki oświatowe pozyskały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykonanie w swoich placówkach zadań edukacyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 otrzyma 1,4 mln zł na realizację projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne”, zaś Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 prawie 700 tys. zł na projekt „Młody technik – młodym przedsiębiorcom”.

W projekcie „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”, 60 uczniów ZSWiO nr 7 będzie mogło uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, rozwijać kompetencje językowe lub informatyczne, a niektórzy podjąć także staże u pracodawców. Szkoła zyska również dwie nowe pracownie: ekonomiczno-biznesową i komunikacji w językach obcych. Trzy kolejne sale zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne. W projekcie weźmie udział również 10 nauczycieli Wety.
Także 60 uczniów Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 będzie mogło podnieść swoje umiejętności z dziedziny techniki pojazdów samochodowych, mechatroniki, elektryki, informatyki i teleinformatyki. W ramach projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” odbędą oni płatne staże zawodowe. Objęci nim są też nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.
– Cieszę się, że łomżyńskie szkoły pozyskują środki zewnętrzne na podnoszenie kwalifikacji swoje kadry, a przede wszystkim na rozwój uczniów. Jestem przekonany, że tego typu działania przyczyniają się również do rozwoju naszego miasta – podkreśla prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment