Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością podsumowała ubiegły rok

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością
W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności tego opiniodawczo-doradczego organu, działającego od blisko 2 lat przy Prezydencie Łomży.

Jednym z priorytetowych zadań, które zostało zapoczątkowane w 2016 roku była z pewnością likwidacja barier architektonicznych z jakimi napotykają się osoby z niepełnosprawnością. – Chcieliśmy przede wszystkim ułatwić codzienne funkcjonowanie takim osobom, ale również zwrócić uwagę, że w kilkudziesięciotysięcznym mieście, jakim jest Łomża one funkcjonują – tłumaczy Karwowski. Kontynuacja tego zadania to także główny cel na bieżący rok. – W dalszym ciągu będziemy dążyć, aby tych ograniczeń było jak najmniej oraz pomagać każdej osobie, która zgłosi się do nas z jakimkolwiek problemem – mówi przewodniczący Rady. Jak dodaje, tych działań ma być jeszcze więcej. Być może już w okresie wakacyjnym zostanie zorganizowana impreza integrująca środowisko osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Łomży.

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością

Zadowolenia z działalności Rady nie kryje Prezydent Mariusz Chrzanowski. – Rada powołana została w określonym celu. Widać jak z ogromnym zaangażowaniem jej członkowie podchodzą do swojej działalności. To bardzo cieszy – podkreślał Prezydent Mariusz Chrzanowski. – Osób z niepełnosprawnością jest w naszym mieście wiele, a Państwo najlepiej znacie problemy z jakimi się borykają – mówił, deklarując przy tym swoją pomoc w załatwianiu wszelkich “urzędowych” formalności.

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością powołana została zarządzeniem Prezydenta Łomży z dnia 25 września 2015 r. Ma charakter konsultacyjny i doradczy. Zabiera głos w ważnych kwestiach dla środowiska osób z niepełnosprawnością. W jej skład wchodzi obecnie 35 osób.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment