Łomżyńska młodzież w czeskim Holiszowie

Łomżyńska młodzież w czeskim Holiszowie

Grupa młodzieży z Łomży uczestniczyła w uroczystościach związanych z rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Holiszowie. Był to efekt kwietniowej wizyty władz tej miejscowości w Łomży, w trakcie której podpisany został list intencyjny wyrażający wolę podjęcia współpracy między oboma miastami.
Grupa 41 uczniów, przede wszystkim klas pierwszych łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych, wyjechała z Łomży 2 maja. Dzień później w Wiśle wzięła udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Kolejny dzień przeznaczony był na zwiedzanie okolic Pilzna i Holiszowa oraz spotkanie z młodzieżą i mieszkańcami tej ostatniej miejscowości. Przed powrotem do Polski w dniu 6 maja uczniowie zwiedzili również Pragę.

Łomżyńska młodzież w czeskim Holiszowie

Kulminacyjnym momentem wyjazdu był udział 5 maja w uroczystościach państwowych związanych z rocznicą wyzwolenia przez Brygadę Świętokrzyską NSZ niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Holiszowie. Uroczystości z udziałem Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego ze sztandarem zostały zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wspólnie z miejscowymi władzami samorządowymi. Wśród gości byli m.in. posłowie RP: Anita Czerwińska, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski, ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
Współorganizatorami wyjazdu uczniów łomżyńskich szkół było Miasto Łomża i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Related posts

Leave a Comment