Łomża zmniejsza bezrobocie

Stary Rynek Łomża

Dwadzieścia milionów złotych dofinansowanie może pozyskać Miasto Łomża do projektu pn. “Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Jego wartość wynosi około 25 mln zł, a własny ma pochodzić z Powiatowego Urzędu Pracy.

Liderem projektu jest Miasto Łomża, a partnerami powiaty: kolneński, łomżyński, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, gmina Boćki oraz Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych. – Wniosek został podpisany przez wszystkich partnerów i złożony do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Jeśli zostanie zaakceptowany to projekt będzie realizowany od stycznia przyszłego roku do grudnia 2021 – informuje prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie aktywizujące 700 osób bezrobotnych (400 kobiet i 300 mężczyzn), w szczególności długotrwale bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i osób niepełnosprawnych. Przewidziane jest ponadto specjalistyczne wsparcie doradcze, indywidualne i grupowe, różne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy z egzaminami państwowymi, praktyczne prace uczestników na rzecz społeczności lokalnej, stypendia stażowe dla uczestników, warsztaty z lokalną społecznością czy opiekę nad dziećmi uczestników.

“Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” to największy projekt społeczny w całym okresie programowania 2014-2020 w woj. podlaskim. W jego ramach w całym subregionie powstanie też 7 nowych Centrów Integracji Społecznej, a działający obecnie CIS w Łomży będzie realizował tożsame działania.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment