Łomża z dofinansowaniem na promowanie patriotyzmu i lokalnej historii

Łomża z dofinansowaniem na promowanie patriotyzmu i lokalnej historii

Miasto Łomża otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie regionalnych warsztatów interdyscyplinarnych „Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie bohaterów”. Projekt obejmie wszystkich uczniów klas siódmych szkół podstawowych, drugich i trzecich szkół gimnazjalnych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łomży. Jego wartość szacowana jest na ponad 50 tys. zł, zaś otrzymane wsparcie ma wynieść prawie 40 tys. zł.

Zadanie będzie realizowane w listopadzie w formie warsztatów w Muzeum Północno – Mazowieckim oraz Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”. – Chcemy naszej młodzieży przekazać informację o naszych lokalnych bohaterach i ich działaniach w latach 1914-1921 na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób zamierzamy kształtować szacunek dla dziedzictwa kulturowego mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej i Łomży jako znaczącego w regionie ośrodka kuźni patriotów oraz szlacheckiej i mieszczańskiej tradycji – informuje zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk. W pisaniu wniosku uczestniczyli historycy z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów na czele z dr Małgorzatą Frąckiewicz. – Jestem wdzięczna za tę współpracę – dodaje Agnieszka Muzyk.

W ramach realizacji projektu planowane są warsztaty, w trakcie których przewiduje się m.in. prezentację multimedialną o historii regionu w latach 1914-1921, rozmowę interaktywną z Józefem Piłsudskim (prezentacja holograficzna oparta na technologii projekcji „żywego” obrazu w przestrzeni), tworzenie szkiców drzew genealogicznych własnej rodziny i biogramu wybranej postaci historycznej w formie plakatu. Warsztaty poprzedzone będą wycieczkami na łomżyńskie miejsca pamięci narodowej. Ogłoszony zostanie również konkurs „Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość” dotyczący biografii lokalnych bohaterów.

– Jestem przekonana, że zadanie wpłynie na zainteresowanie poszukiwaniem i określaniem własnej tożsamości poprzez przywoływanie i odtwarzanie pamięci o ludziach na podstawie rodzinnych pamiątek, fotografii, napisów nagrobnych. Jego realizacja stanie się istotnym wkładem w rozwój świadomości o własnym dziedzictwie jako spadkobierców Niepodległej i jej bohaterów – podkreśla Agnieszka Muzyk.

Kwestie krzewienia patriotyzmu są bardzo istotne również dla Prezydenta Łomży. – Cieszę się, że dzięki temu projektowi będziemy mogli w atrakcyjny sposób dotrzeć do młodzieży z informacją o lokalnej historii i naszych bohaterach – mówi Mariusz Chrzanowski.

W naborze na projekty do realizacji w 2017 roku do Biura Programu „Niepodległa” wpłynęły łącznie 672 wnioski. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosiła 50 000 zł (minimalna 5 000 zł), średnia kwota dofinansowania wyniosła blisko 27 523 zł. W sumie rozdysponowano 3 miliony złotych na 109 projektów w całej Polsce, w tym tylko 3 z województwa podlaskiego.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment