Łomża uczciła rocznicę powstania AK

Łomża uczciła rocznicę powstania AK

W wyniku przekształcenia Związku Walki Zbrojnej, w dniu 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Była to konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, stanowiąca integralną część Polskich Sił Zbrojnych, działająca w okresie II wojny światowej w kraju. Pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego, znajdującym się przy Alei Legionów obok Szkoły Muzycznej, odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę tego wydarzenia.

Kwiaty złożyli m.in. prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wraz z zastępcami, Radni Rady Miejskiej, starosta łomżyński Lech Szabłowski, poseł Lech Kołakowski, kierownik biura poselskiego poseł Bernadety Krynickiej. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele wojska, na czele z ppłk Krzysztofem Rabkiem, Dowódcą 13. Batalionu Lekkiej Piechoty 1. Podlaskiej Brygady Terytorialnej, służby mundurowe oraz uczniowie łomżyńskich szkół. Kwiaty zostały złożone również pod monumentem poświęconym Żołnierzom Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej.

Decyzja o powstaniu Armii Krajowej była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie, któremu podlegały Siły Zbrojne RP. W zamierzeniach miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.
Liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK wynosiła na początku 1942 roku ok. 100 tys., zaś w lecie 1944 roku już ok. 380 tys., w tym ok. 10,8 tys. oficerów, 7,5 tys. podchorążych i 87,9 tys. podoficerów. Kadra AK rekrutowała się z oficerów i podoficerów armii przedwrześniowej oraz z absolwentów tajnych Zastępczych Kursów Szkoły Podchorążych Rezerwy i Zastępczych Kursów Podoficerów Piechoty, a także przerzucanych do kraju oficerów, tzw. cichociemnych. Od 1943 roku w jednostkach podporządkowanych Komendzie Głównej AK tworzono kompanie i bataliony, od 1944 roku – pułki, brygady, dywizje, zgrupowania pułkowe i dywizyjne.
Kulminacją wysiłku zbrojnego Armii Krajowej było Powstanie Warszawskie. Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. 19 stycznia 1945 roku Komendant Główny gen. Leopold Okulicki, chcąc pozbawić NKWD pretekstu do represji, wydał rozkaz o jej rozwiązaniu. Nie wszystkie oddziały podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji, walcząc dalej z okupantem sowieckim.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment