Łomża poszerza współpracę międzynarodową

Łomża poszerza współpracę międzynarodową

Delegacja z białoruskiej Lidy na czele z merem miasta Michaiłem Karpowiczem gościła w ostatnich dniach w Łomży. Wizyta Białorusinów zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego. To pierwszy krok w kierunku przyszłej współpracy między obydwoma samorządami.

Białorusini przebywali w Łomży dwa dni. W tym czasie poznawali nasze miasto, jego specyfikę i kulturę. Zwiedzili między innymi bulwary nad Narwią, XVI-wieczną Katedrę św. Michała Archanioła, Park Wodny, byli również w zakładzie produkcyjnym Browaru Łomża. – Miasto bardzo piękne. Jest tu wiele ciekawych miejsc, dużo zieleni. Ale przede wszystkim mili i gościnni ludzie – podkreślał gospodarz Lidy Michaił Karpowicz, wskazując na wielki potencjał turystyczno-kulturowy Łomży. Najważniejszym jednak punktem przyjazdu gości ze Wschodu było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej. Podpisali go w Ratuszu włodarze obydwu miast. Treść dokumentu dotyczy przyszłych działań w obszarze gospodarki, oświaty, kultury, samorządu lokalnego, turystyki czy sportu.

Łomża poszerza współpracę międzynarodową

– Współpraca zagraniczna jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta. Od wielu już lat Łomża współpracuje z innym miastem na Białorusi Gorki. Liczymy, że tym nowym partnerem będzie Lida. W tej chwili jest wiele możliwości, aby pozyskiwać środki zewnętrzne i realizować wspólne projekty – mówił Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. – Mam nadzieję, że ta przyszła współpraca będzie realizowana na wielu płaszczyznach i przyniesie obopólne korzyści – dodawał. W podobnym tonie wypowiadał się również mer Lidy. – Mamy jednakowe cele, chcemy znaleźć potencjalne obszary i realizować wspólne projekty, które będą służyły dla dobra mieszkańców. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok, który pozwoli zrobić kolejne – powiedział Karpowicz.

W oficjalnym spotkaniu w Urzędzie Miejskim uczestniczył także Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek, który koordynował przyjazd białoruskiej strony. – Mam nadzieję, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Te miasta doskonale się uzupełniają, są bardzo historyczne, posiadają kilkusetletnią tradycję. Wiele je łączy. Ten potencjał trzeba wykorzystać. (…) Przyjeżdżajcie do siebie, zapraszajcie się nawzajem. Nie zrażajcie się jakimiś niepowodzeniami. Szukajcie kontaktów na różnych szczeblach – powiedział Książek. – Ten dzisiejszy pierwszy krok, może jest małym krokiem w skali wielkiej polityki, ale na pewno dużym w skali dwóch miast – dodał na zakończenie.

Łomża poszerza współpracę międzynarodową

Miasto Lida położone jest w obwodzie grodzieńskim i liczy 100 tysięcy mieszkańców. Blisko 40 proc. z nich stanowi ludność pochodzenia polskiego. Białoruski gród posiada bogatą historię sięgającą Wielkiego Księstwa Polsko-Litewskiego. Zachował się tam jeden z większych zabytków tamtego okresu – zamek Giedymina. W mieście funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych. Prężnie rozwija się tam przemysł maszynowy, obuwniczy, chemiczny, spożywczy oraz motoryzacyjny.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment