Łomża na Europejskim Kongresie Samorządów

Łomża na Europejskim Kongresie Samorządów

W dniach 27-28 marca 2017 roku w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. Była to jedna z największych konferencji międzynarodowych w Europie, poświęcona zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem. Wzięło w niej udział blisko 1800 osób – liderów regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury, NGO oraz mediów z ponad 40 krajów. Łomżę na Kongresie reprezentowały zastępca Prezydenta Agnieszka Muzyk oraz Anna Mierzejewska, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych łomżyńskiego Ratusza.

Dwudniowy program Kongresu obejmował ponad 80 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje) i został zrealizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto. W ścieżce dotyczącej społeczeństwa odbył się blok tematyczny „Samorząd a historia. Jak dziedzictwo narodowe kształtuje społeczność lokalną?” Wśród panelistów z Gruzji, Rosji, Niemiec i Irlandii była również Agnieszka Muzyk. Zastępca Prezydenta Łomży, przedstawiła prezentację z okazji 600-lecia naszego miasta. – Taka bogata historia buduje to gdzie jesteśmy dzisiaj, sposób myślenia naszej społeczności lokalnej – powiedziała. Przedstawiciele łomżyńskiego samorządu uczestniczyli również w blokach tematycznych i panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. Programu „Mieszkanie Plus”, potencjałów srebrnej gospodarki, funduszy europejskich dla samorządów, rozwijania transgranicznej infrastruktury, wpływu inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkę regionów, wdrażania strategii promocji, wpływu turystyki przyjazdowej na zachowania i oceny mieszkańców oraz wdrażania reformy edukacji.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment