Łomża gotowa na nowy rok szkolny

Łomża gotowa na nowy rok szkolny

– Nikt w naszym mieście w związku z wchodzącą w życie reformą edukacji nie stracił pracy – zakomunikowała zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk, podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w przededniu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Spotkanie z mediami odbyło się w łomżyńskim magistracie.

Nadchodzący rok szkolny będzie zupełnie inny niż poprzednie. Polskie szkolnictwo jest bowiem na etapie wprowadzania gruntownych reform. Kończy się era gimnazjów i nastąpi powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych. Wracają też czteroletnie licea. – Wszystkie działania związane z reformą edukacji zostały w mieście Łomża w stu procentach zrealizowane. Udało nam się również, co jest bardzo ważne, uniknąć jakichkolwiek zwolnień nauczycieli. Co więcej, po wstępnych analizach wynika, że jest ich obecnie więcej niż przed wprowadzeniem reformy – zaznaczała zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk, która odpowiada za szkolnictwo w mieście. Dodała, iż od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonować będą nowe szkoły podstawowe połączone z gimnazjami, które są obecnie na etapie wygaszania. Utworzona została ponadto nowa “podstawówka” na bazie Publicznego Gimnazjum nr 1.

Zastępca Prezydenta Łomży poinformowała, że wakacje były w szkołach czasem intensywnych prac nad adaptacją pomieszczeń do nowych wymogów. Miało to miejsce między innymi w SP 1, gdzie trzeba było przystosować sale dla maluchów. Przeniesione zostały tam bowiem dzieci z oddziałów “zerówkowych”. W “Jedynce” wydawane będą też posiłki dla najmłodszych uczniów. W tym roku szkolnym obiady przygotowywać ma jeszcze Bursa Szkolna nr 1. Ale jak zapowiedziała Muzyk, w przyszłorocznym budżecie miejskim mają być zagospodarowane środki na budowę nowego pionu kuchennego. Nie wszystkie prace się zakończyły. Trwają one jeszcze w SP 7, gdzie gruntowny remont przechodzą łazienki i pion żywieniowy. Podobnie jest w SP 2, SP 9 i SP 10, tam odnawiane są sale lekcyjne.

Co jeszcze się zmieniło? Szkoły, które nie miały w swoich strukturach gimnazjów musiały zostać dostosowane do podstawy programowej obowiązującej dla klasy siódmej. – W związku z tym pojawiły się pracownie fizyczne, chemiczne czy biologiczne. Każda ze szkół jest przygotowana do realizacji podstaw programowych przewidzianych dla danego etapu kształcenia – zapewniała zastępca Prezydenta Łomży. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wszystkich szkołach funkcjonować będzie e-dziennik. – Jest to wymóg czasu. Rady pedagogiczne będą przeszkalały rodziców z prowadzenia e-dziennika. Jakakolwiek informacja o ocenie, bądź nieobecności ucznia pojawi się natychmiast w telefonie rodzica – tłumaczyła Muzyk.

Na koniec kilka chwil zostało poświęconych ostatnim konkursom na dyrektorów szkół. Odbyły się one w dwóch placówkach – SP 1 oraz SP 2. W “Jedynce” dyrektorem została Krystyna Kamińska, zaś w “Dwójce”, funkcję nowego dyrektora objęła Jolanta Kowalewska, wcześniejsza dyrektor PG 2. – Ma ona duże doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi, a w tej szkole uruchamiamy odział, może nie integracyjny, ale taki, który pozwoli zafunkcjonować dzieciom z Zespołem Aspargera lub autystycznym. Dzieciom tzw. wysokofunkcjonującym, czyli takim, które nie kwalifikują się do nauczania w szkole specjalnej – tłumaczyła zastępca Prezydenta Łomży.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment