Łomża bez ciepłej wody

Łomża bez ciepłej wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. zawiadamia, że w okresie od 30 lipca do 8 sierpnia 2018r. nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej MPEC.

Postój ciepłowni podyktowany jest koniecznością przeglądu komina oraz wykonania nowego podłączenia nowowobudowanego wyprowadzenia mocy cieplnej z istniejącym układem technologicznym ciepłowni. Wyżej wymienione prace możliwe są do wykonania przy całkowitym wyłączeniu ciepłowni. Przerwa w dostawie czynnika grzewczego zostanie wykorzystana również na przeprowadzenie prac na sieciach magistralnych, a także na wykonanie nowych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jednocześnie zarząd spółki przeprasza mieszkańców za wszelkie niedogodności związane z brakiem ciepłej wody.

Related posts

Leave a Comment