Lista zadań zatwierdzonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019

Lista zadań zatwierdzonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019

W dniu 13 września Zespół Koordynujący zatwierdził zadania, które zostanną poddane głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie odbędzie się w dniach 18 września – 4 października 2018 r.

 

Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania

Koszt

Opis zadania

Autorzy zadania

1. „Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia. Elewacja bloku przy ul. Dwornej 35 między przedsionkami Galerii Aporia a księgarnią. 25 000 zł Wykonanie i montaż 20-30 rzeźb ceramicznych ilustrujących prozę Zbigniewa Herberta. Wpłynie to na poprawę wizerunku miasta, ale zachęci także do happeningów i innych interdyscyplinarnych akcji artystycznych. Robert Sokołowski

 

2. Bajki S. i F. Themerson „Był gdzieś haj taki kraj/ Była gdzieś taka wieś” w ceramice. Elewacja kamienicy Farna 1 na wysokości pierwszego piętra (w budynku znajduje się Centrum Współdziałania Społecznego) 25 000 zł Zadanie obejmuje wykonanie i zamontowanie 50 płyt ceramicznych z ilustracją w formie płaskorzeźby i ornamentów szkliwionych różnej wielkości. Adam Twardowski

 

3. Bezpieczne osiedle.

 

 

 

Monitoring osiedla nr 5 220 000 zł. Osiedle nr 5 nie jest gęsto zabudowane, posiada specyficzne ukształtowanie terenu, z wieloma krótkimi uliczkami, schodkami i zejściami. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Miejsca monitoringu:

Ul. Dworna, schodki przy ul. Zamiejskiej, Cmentarz Żydowski, skrzyżowanie ul. Rybaki-Sikorskiego, schodki przy Woziwodzkiej, ul. Rybaki-Żydowska-Krzywe Koło, pl. Niepodległości, ul. Zielona. Skrzyżowanie Senatorska-Zielona, ul. Krzywe Koło-Kapucyńska, ul. Zatylna

Eugeniusz Konopka
4. Brukowana ulica. Ul. Kapucyńska, nr działki 100091 220 000 zł. Zadanie polega na wyremontowaniu ul. Kapucyńskiej poprawi wygląd tej części osiedla i razem z ul. Krzywe Koło i amfiteatrem stworzy przyjazny fragment miasta. Andrzej Podsiadło
5. Cykl ławeczek wybitnych Ludzi Ziemi Łomżyńskiej. Obszar starego miasta,  oraz teren zielony obok Domku Pastora, 220.000 zł Zadanie polega na stworzeniu cyklu ławeczek Wybitnych Ludzi Ziemi Łomżyńskiej w obrębie łomżyńskiego Starego Miasta oraz obok Domku Patora przy ul. Krzywe Koło1.

Przy Domku Pastora stanie ławeczka upamiętniająca najdłużej sprawującego swój urząd w historii łomżyńskiej parafii ewangelickiej – pastora Kacpra Mikulskiego.

Natomiast w centrum starego miasta staną ławeczki słynnych łomżyniaków wybranych przez mieszkańcow naszego miasta.

Ławeczki mogą nawiązywać do koncepcji artystycznej twórcy ławeczki Hanki Bielickiej, ale także być wyposażone w multimedia

Czesław Rybicki

Wojciech Winko

6. Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2. Wjazd przy ul. Nowogrodzkiej 6
i Stacha Konwy 2
200 000 zł Wjazd na teren blokowiska przy ul. Nowogrodzkiej 6 od Stacha Konwy 2 użytkowany jest przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko mieszkańców pobliskich blokowisk. Wjazd znajduje się naprzeciwko ZSWiO nr 7 i jest niejednokrotnie wykorzystywany przez uczniów i interesantów, jako miejsce postojowe. Wjazd stanowi główny łącznik komunikacyjny dojazdu do przyległych garaży, traktu pieszego umożliwiającego dojście do ul. Bernatowicza w tym I LO i pobliskich sklepów. Modernizacja obejmuje wykonanie instalacji burzowej, oświetlenia i wymiany nawierzchni. Agnieszka Pianko

 

7. Ograniczenie ilości kawek i kruków al. Legionów

i ul. Wojska Polskiego

 

80.000 ZŁ Zadanie polega na zamontowaniu 10 odstraszaczy kawek i kruków, które utrudniają życie mieszkańców. Uniemożliwiają odpoczynek, zakłócają sen. Najtrudniejsza sytuacja panuje w parkach przy Al. Legionów i ul. Wojska Polskiego . Ławki są brudne, odczuwalny jest brzydki zapach i nie można tam wypocząć. Ptaki te nagminnie wyciągają śmieci ze śmietników. Marcin Kruszewski
8. Rekreacyjne ławeczki do odpoczynku- relaksu i opalania. Trawiaste tereny bulwaru nad-narwiańskiego 50.000 zł Ustawienie 20 szt. stałych ławeczek pojedynczych i 12 szt. podwójnych na trawiastej części bulwaru zwiększy ilość przebywających osób na tym terenie. Odpowiednie wyprofilowanie tych ławeczek zachęci do korzystania z tej formy odpoczynku i uczyni ten obiekt jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Takie ławeczki dobrze sprawdzają się w innych miastach np.: w Warszawie. Henryk Sierzputowski
9 Zagospodarowanie terenu między blokami 3 Maja 2 i 6

 

 

ul. 3 maja 2 50 000 zł. Zadanie polega na usytuowaniu na wskazanym terenie zielonym urządzeń małej architektury, ławek, huśtawki ogrodowej, stolika szachowego/szachownicy, nasadzenia krzewów i kwiatów. Przemysław Zakrzewski

ŁOMŻYCA

10 Bezpieczna droga do SP5- budowa ciągu pieszego (utworzenie drogi) Od ul. Pułaskiego (ul. Żwirowa) w stronę SP nr 5 220 000 zł. Zadanie dotyczy wybudowania bądź utwardzenia dojścia od strony ul. Łukasińskiego do Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży. Dotyczy to przejścia przy ul. Żwirowej w stronę SP5.Brama główna szkoły znajduje się od ul. Polnej, do której dotarcie po wytyczonych ciągach komunikacyjnych dla dzieci jest już dużo trudniejsze ze względu na wzmożony ruch pojazdów. Obecnie wnioskowana droga jest najczęściej wykorzystywanym dojściem dzieci i ich rodziców do szkoły, ze względu na to, że jest najkrótsza. Teren ten nie jest dostosowany do obecnego ruchu pieszych. Jest to gruntowa ścieżka wydeptana przez pieszych, pełna nierówności. W okresie deszczowym i zimą pełno jest kałuż i błota. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia dzieci( duże prawdopodobieństwo kontuzji- skręcenie, złamanie nóg). Jest również przyczyną niszczenia obuwia i odzieży przez dzieci chodzących po kałużach i po błocie. Dostosowanie terenu wokół szkoły dla uczniów znacznie ułatwiłoby im możliwość poruszania się oraz dostępu do szkoły. Takie działania będą korzystnie wpływały, u dzieci i rodziców, na poczucie przynależności do szkoły i zamieszkiwanego osiedla. Wykonanie tego zadania poprawiłoby bezpieczeństwo oraz estetykę osiedla. Górska Marzena
11 Bezpieczna i zielona Kraska

 

 

ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Poznańska  50 000 zł. Montaż 3 wiat na przystankach nr 13,161,163 wraz z koszami na śmieci. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla i studentów PWSIiP korzystających z usług MPK. Kolejny element zadania to montaż słupa ogłoszeniowego na rogu ul. Kraska i ul. Poznańskiej przy stacji benzynowej w celu poprawy przepływu informacji Urzędu Miejskiego i innych jednostek z mieszkańcami osiedla. Końcowym elementem projektu będzie zasadzenie drzew i krzewów na ul. Kraska, Strusia i Krucza. Sławomir Ptaszyński
12 Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na „Bawełnie” wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej ul. Wojska Polskiego 161A/

ul. Studencka 11Łomża

220 000 zł. Stworzenie bezpiecznego miejsca postojowego dla osób przewożących i odwożących dzieci do przedszkoli znajdujących się na osiedlu „Bawełna” oraz poszerzenie ulicy przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa newralgicznym punkcie komunikacyjnym osiedla zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy natężenie ruchu jest największe. Katarzyna Jarocka

Piotr Serdyński

13 Budowa chodników oraz wjazdów na ul.Łukasińskiego ( po jednej stronie) oraz na ul. Lipowej Ul.Łukasińskiego (po jednej stronie od ul.Sikorskiego w stronę ul.Strzelców Kurpiowskich) oraz ul. Lipowa (od ul. Strzelców kurpiowskich w stronę ul. Wesołej) 220 000 zł. Zadanie dotyczy wybudowania chodników oraz wjazdów po jednej stronie ul. Łukasińskiego oraz na ul. Lipowej. Aktualnie staje się popularna aktywność fizyczna. Wiąże się z tym zwiększony ruch na chodnikach. Ich brak zmusza uczestników ruchu pieszo-rowerowego, w tym również rodziców z dziećmi do chodzenia po trawie, błocie, kałużach czy nierównościach terenu, a w najgorszym przypadku poruszania się po ulicy, co stwarza bezpośrednio zagrożenie pieszych jak i kierowców. Warto podkreślić, że wykonanie tego remontu poprawiłoby bezpieczeństwo, swobodę poruszanie się pieszych i rowerzystów oraz estetykę tego osiedla. Marta Wierciszewska
14. Nowy chodnik przy ulicy Bawełnianej ul. Bawełniana 220 000 zł. Chodnik po obu stronach ul. Bawełnianej jest w złym stanie technicznym, gdyż nie był remontowany wiele lat i wymaga wymiany. Zadanie to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawi komfort poruszania się pieszych. Marianna Jóskowiak
15 Rewitalizacja ciągów pieszych osiedla Młodych ul. Przytulna,

ul. Miła,

ul. Malinowa,

ul. Uśmiechu,

ul. Promienna oraz

ul. Spacerowa

220 000 zł. Inwestycja polega na ułożeniu nowych chodników wzdłuż ulic: Przytulnej, Miłej, Malinowej, na których chodniki są w złym stanie technicznym, a pobocza nie są utwardzone. Ponadto planuje się dwustronne ułożenie nowych chodników wzdłuż ulic Uśmiechu i Promiennej oraz na ulicy Spacerowej jednostronnie od od strony posesji. Adam Baczewski
16 Teren rekreacyjny przy ul. Harcerskiej

 

Koniec ul. Harcerskiej Boisko wielofunkcyjne- 200 000 zł.

 

Na końcu ul. Harcerskiej przy ul. Winiarskiego znajduje się plac zabaw. Młodsze dzieci chętnie na nim przebywają, natomiast starsze nudzą się. Przy placu jest niezagospodarowana duża powierzchnia, na której mogłoby powstać boisko wielofunkcyjne Takie miejsce byłoby czyś korzystnym dla spędzenia wolnego czasu przez starsze dzieci i osoby starsze. Marzena Zaniewska
17 Wyposażenie mini bulwarów nad Łomżyczką- miejsce rekreacji i wypoczynku przedłużenie w stronę ul. Woj. Polskiego Rejon okolicy Łomżyczki na łomżycy (ul. Sosnowa- Modrzewiowa) 200 000 zł. Mini bulwary nad rzeką Łomżyczką nie posiadają małej architektury (brak ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, stojaków rowerowych, stolików terenowych, przyrządów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych oraz monitoringu wizyjnego terenu mini bulwarów). Wpłynie to na zwiększenie aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych jak również zapewni im bezpieczne przebywanie i spacerowanie w godzinach popołudniowych i wieczorem. Waldemar Cieślik

POŁUDNIE

18 Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością w Parku im. św. Jana Pawła II w Łomży Nieużytkowane boisko do gry w piłkę siatkową w Parku im. Św. Jana Pawła II w Łomży, na wysokości budynków mieszczących się przy ul. Bolesława Prusa 3 i 5 (działka nr 12251/11) 220 000 zł. Projekt pod nazwą „Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością” dotyczy koncepcji budowy placu zabaw na terenie miasta Łomża, na obszarze Parku im. św. Jana Pawła II przy ul. Bolesława Prusa. Na terenie miasta Łomża znajdują się place zabaw jednakże nie są one dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Po dostosowaniu urządzeń i sprzętów do dysfunkcji dzieci, możliwa będzie integracja osób z niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Plac zabaw wyposażony w specjalistyczne urządzenia pozwoli na pokonanie barier architektonicznych, psychologicznych i komunikacyjnych oraz stygmatyzacji na zmianę spojrzenia problemu niepełnosprawności oraz na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt umożliwi korzystanie niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, jak również i tym, którzy posiadają inne problemy zdrowotne ze znajdujących się urządzeń oraz sprzętów. Plac zabaw z tak dostosowaną infrastrukturą techniczną pozwoli dzieciom niepełnosprawnym cieszyć się z korzystania z urządzeń na świeżym powietrzu i zabaw razem ze zdrowymi rówieśnikami. Dzięki tak dostosowanym urządzeniom wielofunkcyjnym rodzice dzieci niepełnosprawnych nie będą już omijać placów zabaw, będą mogli zaproponować spędzenie wolnego czasu również swoim dzieciom niepełnosprawnym. Budowa tego typu placu zabaw spełniłaby rolę społeczną, jaką jest integracja społeczności doświadczonej niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi. Paweł Karwowski
19 Chodnik w pasie drogowym ul. Por. Łagody Działka o nr geodezyjnym 12188/2- przed budynkiem Por. Łagody 1 37 000 zł. brutto Przedmiotem zadania jest chodnik o o długości 65 mb i szerokości 2 m. z kolorowej kostki polbruk grubości 6 cm, na warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm, na podsypce piaskowej z przebudową schodów terenowych do placu ćwiczeń na urządzeniach siłowych. Na części chodnika planuje się podwyższyć teren. Budowa chodnika jest konieczna w celu udrożnienia ruchu pieszego wzdłuż ul. Por. Łagody. Obecny chodnik po stronie budynków Por. Łagody 1,3,7,11 Kazańska 8 nie ma ciągłości. W blokach tych zamieszkuje 730 osób. Po zrealizowaniu zadania będzie to ciąg, którym można będzie dojść do kościoła, do szkoły podstawowej przy ul. Niemcewicza oraz sklepów wielkopowierzchniowych. Realizacja tego chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci i dorosłych mieszkańców osiedla, poruszających się pieszo, również kierujący pojazdami odczują mniejszy ruch na przejściach dla pieszych. Katarzyna Kuklińska
20 Mini Park ul.Szosa Zambrowska-Piłsudskiego 170 000 zł. Zadanie polega na stworzeniu parku u zbiegu ulic Szosa Zambrowska- Piłsudskiego (nr działek: 12065 i 12064). Projekt zakładałby nasadzenie niskich drzewek i krzewów, budowę alejek spacerowych, oświetlenia, ławeczek oraz stolików, ustawienie pojemników na odpadki oraz psie odchody, a także stojaka na rowery. Poza tym na terenie parku mogłyby zostać zamontowane zabawki naukowe np. ścianka przytulanka, okrągły labirynt, koło młynowe itp. Park stałby się miejscem wypoczynku, zabawy i nauki dla mieszkańców miasta w każdym wieku. Kamila Mogielnicka
21 Modernizacja placu zabaw ul. Kazańska, Pomiędzy blokami 3,5 100 000 zł. (wymiana urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu, wymiana piasku, kupno dodatkowych ławek) Zadanie ma na celu wymianę urządzeń zabawowych znajdujących się na przedmiotowym placu zabaw na nowoczesny i bezpieczny, a także atrakcyjny sprzęt dla dzieci. Istniejący plac zabaw został postawiony kilkanaście lat temu, od tego czasu nie był modernizowany, nie dokonywano drobnych napraw polegających na usunięciu zużytego sprzętu. Poprzez poparcie takich zadań miasto pokazuje, że jest przyjaźnie nastawione do rodzin z dziećmi. Rodzice z małymi dziećmi, jak i ci, którzy planują potomstwo chętniej będą osiedlać się w miejscach przystosowanych do potrzeb ich pociech. Aleksandra Brzezińska
22. Poprawa nawierzchni ulicy i parkingów Osiedle Konstytucji 3 Maja przy budynkach 6,8,9 220000 zł Asfalt na ulicy Konstytucji 3 maja podczas upałów robi się miękki i klei się do butów. Krawężniki przy parkingach, zwłaszcza przy budynku nr 9, są tak wysokie, że samochody o niższym zawieszeniu podczas parkowania ulegają uszkodzeniu. Nawierzchnia ulicy jest pofalowana i uszkodzona. Naprawa problemu wpłynie na wizerunek osiedla. Wiesław Sztachelski
23. Wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy przy budynkach B. Prusa 18,19,15 na kostkę polbruk oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych Ulica B. Prusa- na odcinku od ul. Zawadzkiej do Przedszkola nr 9 (działka nr 10570) 196 000 zł. Nawierzchnia ul. B. Prusa na wskazanym odcinku jest w bardzo złym stanie technicznym, widoczne są liczne zapadnięcia, nierówności i spękania. Ulica ta stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców osiedla oraz osób dowożących dzieci do Przedszkola nr 9. Jej stan techniczny wymaga bardzo pilnego remontu a wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku jezdni. W chwili obecnej rodzice dowożący dzieci do Przedszkola nr 9 oraz mieszkańcy z pobliskich budynków nie mają gdzie parkować swoich pojazdów, często blokują ruch na tym odcinku ulicy. Marek Malinowski
24. Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników oraz parkingów przy Szkole Podstawowej nr 10 (wzdłuż budynku PG 2 i Pływalni Miejskiej) Pas drogowy ulicy przy Szkole Podstawowej nr 10 a bud. Przykoszarowa 31,35 i Niemcewicza 1 (Działka Nr 12251/11) 220.000zł. Nawierzchnia chodników oraz parkingów na wyszczególnionym odcinku jest w bardzo złym stanie technicznym, widoczne są liczne zapadnięcia, nierówności, dziury i spękania. Chodniki oraz parkingi znajdują się bezpośrednio przy SP 10 wraz z Gimnazjum nr 2 oraz pływalnią i stanowią bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla uczniów oraz mieszkańców osiedla. Ich stan techniczny wymaga bardzo pilnego remontu, przez co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Mieczysław Grajewski

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

1. Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej obok Orlika przy ul. Katyńskiej- MBO Działka nr 12720/6 przy ul Katyńskiej granicząca ze ścieżką rowerową wytyczoną wzdłuż Parku Jana Pawła II 100 000 zł. Piłka ręczna plażowa jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną sportu drużynowego. Plażowa piłka ręczna jest wspaniałym  rodzajem aktywności podejmowanej w czasie wolnym.. Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej, a może nawet rozszerzenie go na inne dyscypliny, jak piłka siatkowa i nożna pozwoli naszemu miastu dołączyć do elitarnego grona miast, które posiadają taką infrastrukturę sportową. Organizacja meczy, turniejów dziecięcych i młodzieżowych może być wspaniałą promocja naszego miasta w Polsce. Nasze miasto już ma dwie wicemistrzynie Polski juniorów w piłce ręcznej plażowej, które tytuł zdobyły z klubem z innego miasta. Te same dziewczyny są reprezentantkami Kadry Narodowej Polski Juniorów w piłce ręcznej plażowej na Mistrzostwa Europy w Zagrzebiu i Czarnogórze. Inwestycja w boisko do gry w piłkę ręczną plażową zostanie na zawsze i da możliwość rozwoju naszym dzieciom i młodzieży oraz świetną zabawę dla dorosłych i oczywiście rozgłos dla miasta Łomża. Bożena Iwona Gryczewska
2. Gra Miejska Cały obszar Łomży 50.000 zł Zadanie polega na zorganizowaniu gry miejskiej – gry wykorzystującej przestrzeń miejską, jako istotny element rozrywki. Gra zaktywizuje mieszkańców i stanie się sposobem na spędzenie wolnego czasu Jędrzej Lutostański

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment