Laboratorium Pana Korka [FOTO]

Laboratorium Pana Korka

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży jest realizatorem projektu „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” , w którym uczestniczą wszystkie łomżyńskie przedszkola publiczne. W maju i czerwcu odbędzie się podsumowanie dwuletnich działań projektowych . Dzieci biorą udział w atrakcyjnych formach popularyzujących wiedzę oraz rozwijających kompetencje kluczowe, postawy i zdolności.

W poniedziałek 14 maja 128 dzieci, uczestników zajęć rozwijających kompetencje naukowo- techniczne na zajęciach „Odkrywcy wodnego świata”, wzięło udział w warsztatach naukowo-technicznych „Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody”. Następnego dnia 113 dzieci, uczestników zajęć „W świecie filmu i teatru” bawiło się na warsztatach naukowych „Efekty specjalne w telewizji”/ „Instrumenty w zasięgu ręki”/ „Tajniki optyki w filmie i tatrze”. Warsztaty połączone z pokazami naukowymi prowadzonymi przez naukowców z profesjonalnego „Laboratorium Pana Korka” propagują alternatywne formy edukacji łączące dobrą zabawę ze zdobywaniem kompetencji, która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania rozwojem naukowym, umiejętności uczenia się, będzie sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji naukowo-technicznych oraz postaw kreatywności, inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy w zespole. Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia na terenach zielonych oraz w sali konferencyjnej ŁCRE zajęcia trwały od godziny 9.00 do 16.00. Zdobyta wiedza będzie poszerzana w kolejnych tygodniach już w poszczególnych przedszkolach.

Laboratorium Pana Korka

 

tekst i foto: ŁCRE

Related posts

Leave a Comment