Konsultacje nazwy ulicy na Osiedlu Mazowieckim

Konsultacje nazwy ulicy na Osiedlu Mazowieckim

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy nowej ulicy na Osiedlu Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża jako działki nr 12714/2 i nr 12714/1. Proponowane nazwy to Księcia Stanisława oraz gen. Władysława Andersa.

Konsultacje odbywają się w terminie od 18.10.2017 r. do 2.11.2017 r. w formie:
a) ankiety opatrzonej pieczątką Urzędu Miejskiego, która jest dostępna do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 (parter). Wypełnioną i podpisaną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do urny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży do dnia 2 listopada 2017 r.
b) otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, tel. 86 2156820.

Related posts

Leave a Comment