Kolejne środki zewnętrze na przebudowę Filharmonii Kameralnej

Kolejne środki zewnętrze na przebudowę Filharmonii Kameralnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura kultury”, przyznał dotację na „Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego”. Otrzymane przez Miasto Łomża wsparcie w trybie dwuletnim wyniesie 3 mln 200 tys. zł.

– To już kolejne dofinansowanie pozyskane przez nas na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej, mającej ogromne znaczenie na kulturalnej mapie nie tylko naszego miasta, ale również regionu. Jest to tym bardziej szczególne, że od roku mamy podpisaną z ministerstwem umowę na współprowadzenie tej instytucji – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. Jednocześnie prezydent podkreśla ogromne wsparcie i zaangażowanie poseł Bernadety Krynickiej, dzięki której  udało się po raz kolejny pozyskać pieniądze rządowe na instytucję kultury działającą w naszym mieście. 

Również poseł Bernadeta Krynicka nie ukrywa radości z pozyskania przez Miasto tych środków. – Dają one szansę na dokończenie tej inwestycji i jestem przekonana, że już niebawem będziemy mogli cieszyć się z pięknego obiektu, na jaki mieszkańcy i łomżyńskie środowisko kultury zasługują – powiedziała poseł Bernadeta Krynicka, podkreślając doskonała współpracę z władzami miasta, dzięki której po raz kolejny udało się pozyskać fundusze dla Łomży. – To pokazuje, że dla dobra lokalnego środowiska warto współpracować z władzami samorządowymi. Gratuluję prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu i dyrektorowi Filharmonii Kameralnej Janowi Miłoszowi Zarzyckiemu – dodała poseł Bernadeta Krynicka. 

Wartość projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część 3” szacowana jest na 14 mln zł. Otrzymane dofinansowanie wyniesie 1,2 mln zł w 2019 roku i 2 mln zł w 2020 roku. Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku filharmonii, wykonaniu zagospodarowania terenu oraz zakupie wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej w Łomży do prowadzenia działalności kulturalnej. Obejmuje przebudowę  i rozbudowę obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer, nowego pomieszczenia – studia nagrań oraz łącznika pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres dotyczy również robót budowlanych wraz z wyposażeniem technologicznym i multimedialnym, a także wymianę oświetlenia, instalacji elektrycznej, sanitarnej, układu wentylacyjnego oraz remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Podczas prac zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i zapewnione zostanie bezpieczne użytkowanie obiektu.

UM Łomża

Related posts

One Thought to “Kolejne środki zewnętrze na przebudowę Filharmonii Kameralnej”

  1. czvx

    Łomża miasto kultury!

Leave a Comment