Już niebawem ruszy kolejny projekt społeczny

Już niebawem ruszy kolejny projekt społeczny

Prawie 20 mln zł dofinansowania otrzymało Miasto Łomża na realizacje projektu pt. “Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. W ubiegłym tygodniu w Ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie partnerów tego największego projektu w całej perspektywie finansowej 2014-2020, który ruszy od 1 kwietnia tego roku.

– To już kolejny projekt społeczny, który realizujemy, i o tak znacznym  zakresie oraz wsparciu finansowym. Skorzystają z niego osoby najbardziej potrzebujące – podkreśla zastępca prezydenta Łomży od spraw społecznych, Andrzej Stypułkowski. Nasze miasto jest liderem projektu, w którym uczestniczy jeszcze 8 partnerów – powiaty: hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, gmina Boćki oraz fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych. – Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, bo nie ponosimy wkładu własnego i  tych środków nie musimy nigdzie szukać – dodaje zastępca prezydenta miasta.

Wartość całego projektu wynosi ponad 25 mln zł, z czego 20 mln zł to wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Europejski Fundusz Społeczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020), a pozostałe 5 mln zł pochodzi z powiatowych urzędów pracy. Projekt ma być realizowany od 1 kwietnia tego roku do 31 marca 2022 roku. W ciągu 3 lat wsparciem zostanie objętych minimum 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Poprzez usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach Centrum Integracji Społecznej wsparcie otrzyma kolejnych 540 osób, w tym 300 kobiet.

– Celem jest to, aby te osoby otrzymały zatrudnienie i podjęły aktywność społeczną – mówi Dariusz Budrowski, doradca prezydenta Łomży. Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez minimum 25 proc. uczestników oraz podjęcie aktywności społecznej przez co najmniej 34 proc. osób. – Z doświadczeń obecnie realizowanego projektu, który potrwa do końca marca, wynika, że aktywność podjęło około 50 procent beneficjentów, czyli o 100 procent więcej niż zakładaliśmy – tłumaczył podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Łomży.  Każdy z partnerów przez trzy lata obejmie wsparciem 75 osób, z czego 60 w ramach Centrum Integracji Społecznej. Większe zobowiązania ma Miasto Łomża, bo tu będą to odpowiednio liczby 175 i 120.

Na terenie siedmiu partnerów projektu powstaną Centra Integracji Społecznej. Samorządy otrzymają ok. 2 mln zł na doposażenie placówek oraz ich bieżącą działalność. Wsparciem zostanie objęty także już istniejący CIS w Łomży. Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie psychologa, który poprzez wywiad psychologiczny rozpozna ich preferencje zawodowe, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Projekt przewiduje sześciogodzinne zajęcia przez 5 dni w tygodniu. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły liczyć na ubezpieczenie, wypłatę zasiłków integracyjnych, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment