Jest projekt uchwały dla ogrodów działkowych

Jest projekt uchwały dla ogrodów działkowych

Jest projekt uchwały dla ogrodów działkowych

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich działkowców, na którą czekali przez długie lata. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski złożył już do Rady Miejskiej wniosek z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia uchwały regulującej tryb przekazywania dotacji celowych na potrzeby ogrodów działkowych. Radni tematem zajmą się na najbliższej sesji w środę 20 lutego.

– Do urzędu od lat wpływają wnioski rodzinnych ogrodów działkowych z prośbą o dofinansowanie działań mających na celu poprawę warunków ich funkcjonowania i umożliwienie rozwoju. Jednak w związku z brakiem uchwały regulującej tryb przekazywania środków wnioski działkowców rozpatrywane były dotychczas negatywnie – tłumaczy prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Rodzinne ogrody działkowe od lat pełnią bardzo ważną funkcję w społeczeństwie. Włączają się w spotkania integracyjne, okolicznościowe oraz współorganizują wycieczki krajoznawcze współpracując z licznymi związkami czy stowarzyszeniami. Na terenie Łomży jest ich w tej chwili cztery: ROD “Grobla”, ROD im. Jakuba Wagi, ogród wojskowy “Wiarus” oraz “Aster”. Ich łączna powierzchnia wynosi niemal 50 ha, co stanowi ok. 2,5 proc. całej powierzchni miasta. Korzysta z nich około 1100 mieszkańców wraz z rodzinami.

– Nasze ogrody działkowe finansowane są wyłącznie ze składek działkowców. Korzystamy również z Funduszu Samopomocowego działającego przy Polskim Związku Działkowców. Potrzeb jest sporo, bo jest wiele inwestycji mających na celu polepszenie stanu infrastruktury naszych ogrodów – mówi prezes ROD “Aster” Jan Płoński i dodaje, że jeżeli radni przychylą się do wniosku prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, będzie to ważny moment dla łomżyńskich działkowiczów.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment